Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Znojemský hrad
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Propagační skládačka seznamuje návštěvníky s objektem znojemského hradního komplexu a jeho historií. Vedle zámecké expozice je možno zhlédnout také sbírku soch neoklasicistního sochaře Hugo Lederera či stálou výstavu keramické produkce znojemského regionu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Restaurování historického nábytku
Hychta, Jakub ; Pánek, Miloš (vedoucí práce) ; Oberhofnerová, Eliška (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o teoretické i praktické stránce restaurování nábytku. V teoretické části je popsán smysl a účel restaurování a zároveň podmínky, při jakých je možné restaurovat. Praktická část patří konkrétním postupům při restaurování a na konci porovnávám praxi s literaturou. Projekt, který je v této práci zdokumentován, byl nakonec zhodnocen spíše jako oprava, jelikož restaurátor nepoužil vhodné postupy.
Hodnocení historických konstrukčních spojů během vývoje úložného nábytku, jejich využití a optimalizace v současných podmínkách.
Záborský, Vladimír ; Gaff, Milan (vedoucí práce)
Dizertační práce zpracovává historický vývoj konstrukce a použitých materiálů úložného nábytku od 17. až po začátek 20. století a jej propojení (aplikaci) na současnou nábytkovou tvorbu. Zaměřuje se na rozbor vlastností spojů používaných ve výrobě nábytku. Na vybraných typech spojů nábytku budou vykonané experimentální testy, kde se bude zkoumat vliv rozměrů jednotlivých částí konstrukčních elementů vybraného typu spoje a druhu dřeviny na pevnost nábytkových spojů. Rovněž se bude zkoumat vliv typu použitého lepidla. Vybrané druhy lepidel budou určeny na nábytkové konstrukce. Jednotlivé pevnosti vybraných nábytkových spojů budou analyzovány s výpočtovým modelem pomoci metody konečných prvků. Pomocí počítačové simulace se budou jednotlivé typy nábytkových spojů porovnávat, s cílem najít nebezpečné koncentrace napětí. Tyto údaje poskytnou pro konstruktéry informace, kde je nutné daný materiál zesílit, případně zvětšit geometrické parametry konstrukčních elementů. Předpokládaným výstupem předkládaného projektu je návrh nových geometrických parametrů konstrukčních elementů a korekce dlouhodobě zažitých nedostatků uplatňovaných při tvorbě spojů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.