Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Arms and equestrian equipment in the 8th−10th-century Central Europe. Arms as artefacts and grave goods in the Moravian Slavs and their neighbours
Poláček, Lumír ; Kouřil, Pavel
This volume is a collection of 25 conference papers dealing with the arms and equestrian equipment in the East and Central Europe between the 8th and 10th centuries. It brings a wide variety of issues, from typology and chronology through manufacturing technology and a practical application of artefacts to the general questions of medieval warfare. It presents finds both from the settlement and grave contexts. The predominant archaeological perspective is completed by historical and other studies, including a scientific experiment.
Variabilita pohřební výbavy ženských hrobů ve středním laténu na území Čech
Pršalová, Tereza ; Frank Danielisová, Alžběta (vedoucí práce) ; Mangel, Tomáš (oponent)
Předložená práce analyzuje výbavu ženských hrobů doby laténské na území Čech, a to především co se týče počtu, použitého materiálu a místa uložení jednotlivých předmětů hrobové výbavy vůči tělu zemřelého. Pozorovaná variabilita naznačuje časové, regionální a do určité míry i sociální rozdíly, které ovlivňovaly složení pohřebních garnitur. V rámci srovnávání bylo přihlédnuto také k výbavě hrobových celků z území Moravy, Slovenska a Rakouska.
Roman Lamps From Cemeteries in Gerulata (Rusoviec)
Frecer, Robert ; Musil, Jiří (vedoucí práce) ; Ondřejová, Iva (oponent)
Táto práca pozostáva z katalógu rímskych lámp z pohrebísk Gerulaty (dnešných Rusoviec). Tvorí ju 16 obrazových lámp, 89 firemných, a jeden špeciálny tvar. Lampy sa vyskytovali hlavne na dvoch veľkých žiarových a kostrových pohrebiskách, od posledných dekád 1. storočia po Kr. až po začiatok 3. storočia. Zastúpené sú lampy s hranatými volutovými horákmi (Loeschcke typ I) a jeden fragment okrúhlej lampy so zaobleným horákom (Loeschcke typ VIII). Z firemných lámp sú zastúpené lampy oboch typov Loeschcke IX a X, pričom typ X a jeho variácie bol najčastejší (67 lámp). Rozbor ikonografie dokladá mytologické aj profánne námety. Z reliéfnych kolkov sa vyskytuje 20 rôznych značiek, dve bez paralel; najčastejšou je Fortis. Opisuje sa výroba, distribúcia a kopírovanie firemných lámp; výsledné snahy určovať pôvod lámp sú vyhodnotené ako nespoľahlivé bez chemickej analýzy. Je hodnotený pomer lámp k ostatnej hrobovej výbave a ich funkcia hrobovom inventári; v 2. storočí boli v Gerulate lampy dostupným luxusom vhodným pre romanizovanú spoločnosť. Väčšina lámp má ošúchané dná, niektoré aj obhoretý otvor na knôt; väčšina je prepálená z kremačnej hranice. Dokladom osobného vlastníctva lámp sú rôzne ryhy do nich vyryté, jeden inkúzny nápis, a jedinečná reliéfna dekorácia.
Pohřební ritus mladohradištního období v jižních Čechách
BEŠŤÁKOVÁ, Michaela
Bakalářská práce se zaměřuje na charakteristiku pohřebního ritu mladší doby hradištní na území jižních Čech. Předkládá soupis pohřebišť, která jsou představena z pohledu archeologických výzkumů a popisem jednotlivých nálezů. Získané poznatky jsou analyzovány a porovnávány s dosud doloženými pohřebními zvyky na území České republiky.