Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 247 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně
Leharová, Alexandra ; Pospíšil, Zdeněk (oponent) ; Boháč, Ivo (vedoucí práce)
Hlavním cílem práce bylo najít ideální řešení pro danou lokalitu v Brně- Komíně na ulici Pastviny a navrhnout zde obytný soubor. Okolí zadané parcely nám nabízí celkem slušnou funkční vybavenost a dobrou dostupnost. Samotná parcela je svahovaná z východní části území, kde už se nachází nezastavěné území s lesy. Na západní straně je hustá zástavba, především s obytnou funkcí. Urbanistický návrh vychází hlavně z myšlenky přirozeného pohybu člověka a jeho vnímání prostoru. Člověk má rád určitý řád, ale nevnímá geometrii striktně a můžeme si tak dovolit porušit řadovou zástavbu a přiklonit se samostatně stojícím objektům. I přesto muže být prostor vnímán jako ulice. Dalším cílem bylo zachovat svažitost terénu co nejpřirozenější. V prostoru jsou navrženy tři typy budov: rodinný dům, třípodlažní bytový dům s terasami a čtyřpodlažní bytový dům. Hmotový návrh staveb vycházel z modulu 6x6x3 m. Tento kvádr byl postupně na každé stavbě násoben a vytvořil přirozenější hmotový přechod.
Důsledek změny druhového složení lesa na kvalitu opadu a z něj vznikající půdní organické hmoty
Roblíková, Věra ; Jandová, Kateřina (vedoucí práce) ; Bartuška, Martin (oponent)
Obměna druhového složení lesů následkem klimatické změny způsobí změnu množství a kvality opadu a potenciálně ovlivní obsah a stabilitu uhlíku uloženého v lesních půdách. Znalost biogeochemického cyklu uhlíku umožní navrhnout způsoby managementu lesů vedoucí k ukládání uhlíku v lesních půdách, což je jeden z možných nástrojů mitigace klimatické změny. Cílem této práce je shrnutí informací i) o změně druhového složení lesů mírného pásu Evropy a ČR, ii) o mezidruhových rozdílech v množství a kvalitě opadu a iii) o vlivu kvality opadu na stabilitu uhlíku v půdách. Závěrem navrhuji provedení diplomové práce, jejímž cílem bude observační a experimentální prozkoumání vlivu druhové obměny lesů ČR na zásoby a stabilitu uhlíku v půdě. Působením klimatické změny dojde k posunutí areálů druhů směrem na sever a do vyšších nadmořských výšek. Přestože se druhy významně neliší v produkci nadzemního opadu, liší se v kvalitě nadzemního i podzemního opadu a produkci podzemního opadu. Rychlost dekompozice opadu závisí na kvalitě opadu spojené s druhem stromu. Prostřednictvím působení na faunu ovlivňují druhy stromů množství uhlíku uloženého v minerálním horizontu. Není ale znám vliv kvality opadu na stabilitu uhlíku v minerálním horizontu - jak z hlediska podílů jednotlivých hustotních frakcí půdní organické hmoty, tak z...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 247 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.