Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Energetická politika EU a její příspěvek ke stabilitě energetických sítí
Doležal, Milan ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Machytka, Daniel (oponent)
Práce se zabývá energetickou politikou Evropské unie a jejími možnostmi při zajišťování bezpečnosti a stability energetických sítí. Klíčovým obsahem této práce je rozbor pozice EU z hlediska energetických zdrojů - ropy, zemního plynu a elektřiny na pozadí energetické bilance EU. Tyto údaje jsou konfrontovány se stávající i navrhovanou evropskou energetickou infrastrukturou a aktivitami EU v oblasti transevropských energetických sítí, vnitřního trhu s energií a vnější dimenze energetické politiky. Na základě zjišťovaných informací jsou vyhodnoceny konkrétní možnosti a nástroje EU k zajištění stability energetických sítí.