National Repository of Grey Literature 28 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Use of information and communication technologies in the business sector - in 2017, January 2018
Český statisický úřad
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami a jejich zaměstnanci včetně údajů o elektronickém obchodování, používání sociálních sítí, cloud computingu, 3D tisku, robotiky nebo analýzy Big Data.
Fulltext: Download fulltextPDF
Research and Development Indicators - 2017
Český statistický úřad
Publikace obsahuje podrobné roční údaje o struktuře výdajů na výzkum a vývoj a o struktuře zaměstnanců výzkumu a vývoje podle sektorů provádění výzkumu a vývoje, klasifikace ekonomických činností, územního členění, velikosti ekonomických subjektů a vědních oblastí.
Fulltext: Download fulltextPDF
Young Self-Employed Are on the Decrease, Self-Employed Seniors Are on the Rise
Petráňová, Marta ; Mejstřík, Bohuslav
Analýza podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil na aktuální téma.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Statistika & My (č. 7-8/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Fulltext: Download fulltextPDF
Use of information and communication technologies in the business sector - in 2015
Český statistický úřad
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami a jejich zaměstnanci.
Fulltext: Download fulltextPDF
Use of Information and Communication Technologies in the Business Sector - 2016-2017
Český statistický úřad
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami a jejich zaměstnanci.
Fulltext: Download fulltextPDF
Share of the Self -Employed in Total Employment in the Czech Republic is One of the Highest in the EU28
Petráňová, Marta ; Mejstřík, Bohuslav
Total employment in the Czech Republic is affected by the self-employed in a significant manner. The percentage of the self-employed, i.e. employers and own-account workers is fifth highest in among all EU Member States. There are higher shares in Greece, Italy, Romania, and in Poland, only.
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Legal regulation of franchising – EU law, model UNCITRAL law and applicable laws in selected European countries: Study 5.329
Kavěna, Martin ; Babka, Tomáš ; Staněk, Michal ; Vodehnal, Ondřej
The study describing legal regulation of franchising in selected countries of EU and thereinafter international regulation on EU level, European Franchese Federation and UNIDROIT
Fulltext: Download fulltextPDF
Entrepreneur´s decision making: accounting or tax records
Sochorová, Martina ; Roubíčková, Jaroslava (advisor)
The Bachelor thesis describes all possibilities of a depiction of a business activity of an entrepreneur, which is allowed by the Czech legal legislation. If a sole proprietor chose options at the beginning of his (her) entrepreneurship and he (she) would recognize in the process of the entrepreneurship that option does not suit to him (her), the Bachelor thesis depicts, which way enables to pass to a tax records from an accounting and vice versa. A synthesis of the information and examples facilitates determining which kind of evidence is appropriate for a small and a middle enterprise.
Causes of failure of new firms in the market
Nestrašil, Boris ; Kešner, Martin (advisor) ; Křížek, Miroslav (referee)
The goal of the Bachelor's Thesis is to find the most frequent causes of failure of new firms in the market during the forst three years. Partial goals are to define the external and internal causes and find characteristics of entrepreneurs, which leads to the failure of the business. Thesis is beneficial for beginning entrepreneurs. They acquaint with factors, which are good to be avoided. The Thesis is based on a research among entrepreneurs, who worked in the Czech market and were forced to stop their activities. The thesis shows the most frequent causes of failure of new firms that cause entrepreneurs or managers. Shows causes of failure of new firms that are caused by external factors and that are not in the competence of executives. The main causes are inadequate planning, poor cash flow, failure of determination of final costumer and competition.

National Repository of Grey Literature : 28 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.