Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 28 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - rok 2017, leden 2018
Český statisický úřad
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami a jejich zaměstnanci včetně údajů o elektronickém obchodování, používání sociálních sítí, cloud computingu, 3D tisku, robotiky nebo analýzy Big Data.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ukazatele výzkumu a vývoje - 2017
Český statistický úřad
Publikace obsahuje podrobné roční údaje o struktuře výdajů na výzkum a vývoj a o struktuře zaměstnanců výzkumu a vývoje podle sektorů provádění výzkumu a vývoje, klasifikace ekonomických činností, územního členění, velikosti ekonomických subjektů a vědních oblastí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Ubývá mladých podnikatelů, roste počet podnikajících seniorů
Petráňová, Marta ; Mejstřík, Bohuslav
Analýza podle výsledků Výběrového šetření pracovních sil na aktuální téma.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Statistika & My (č. 7-8/2018): měsíčník Českého statistického úřadu
Český statistický úřad
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - v roce 2015
Český statistický úřad
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami a jejich zaměstnanci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Využívání informačních a komunikačních technologií v podnikatelském sektoru - 2016 - 2017
Český statistický úřad
Základní údaje o rozšíření, způsobu a míře využívání jednotlivých moderních informačních a komunikačních technologií a systémů firmami a jejich zaměstnanci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Podíl podnikatelů na celkové zaměstnanosti je v České republice jeden z nejvyšších v rámci EU28
Petráňová, Marta ; Mejstřík, Bohuslav
Celkovou zaměstnanost v ČR významně ovlivňují podnikatelé. Procento sebezaměstnaných, tj. zaměstnavatelů a pracujících na vlastní účet, je páté nejvyšší mezi všemi zeměmi EU. Vyšší podíl podnikatelů je pouze v Řecku, Itálii, Rumunsku a Polsku.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Legal regulation of franchising – EU law, model UNCITRAL law and applicable laws in selected European countries: Study 5.329
Kavěna, Martin ; Babka, Tomáš ; Staněk, Michal ; Vodehnal, Ondřej
Studie popisuje právní úpravu franchisingu ve vybraných zemích Evropské unie a dále mezinárodní úpravu na úrovni EU, Evropské asociace franchisingu a Mezinárodního ústavu pro sjednocování soukromého práva UNIDROIT.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Rozhodování podnikatele: účetnictví a daňová evidence
Sochorová, Martina ; Roubíčková, Jaroslava (vedoucí práce)
Bakalářská práce popisuje všechny možnosti zobrazení hospodářské činnosti podnikatele, které umožňuje česká právní legislativa. Pokud si živnostník na počátku svého podnikání zvolí jednu možnost a v průběhu podnikání zjistí, že mu nevyhovuje, bakalářská práce zobrazuje postup, jakým způsobem lze přejít z daňové evidence na účetnictví a opačně. Syntézou těchto informací a příkladů je možné určit jaký typ evidence je vhodný pro malé a střední podniky.
Příčiny zániku nových firem na trhu
Nestrašil, Boris ; Kešner, Martin (vedoucí práce) ; Křížek, Miroslav (oponent)
Cílem práce je nalézt nejčastější příčiny zániku nových firem na trhu během prvních tří let. Dílčími cíli je pak vymezit externí a interní příčiny a nalezení vlastností podnikatelů, které způsobují zánik firem. Práce je přínosem pro začínající podnikatele, které seznámí s faktory, jichž se mají vyvarovat. Práce vychází z průzkumu mezi podnikateli, kteří působili na českém trhu a byli nuceni svou činnost ukončit. Práce ukazuje nejčastější příčiny zániku firem, které způsobují podnikatelé nebo manažeři. Ukazuje i příčiny zániku firem, které jsou zapříčiněny externími faktory, které nejsou v kompetenci odpovědných osob podniku. Hlavními příčinami jsou nedostatečné plánování, špatný peněžní tok, neurčení koncových zákazníků a konkurenční boj.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 28 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.