Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dynamická zkouška lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Berounku v Praze – Radotíně po instalaci pohlcovačů kmitů
Hračov, Stanislav ; Urushadze, Shota
Zpráva popisuje postup provedení a výsledky dynamické zatěžovací zkoušky lávky pro pěší v Praze Radotíně po instalaci pohlcovačů kmitů. Úroveň vibrací mostovky lávky od přechodů chodců a běžců je srovnána s výsledky předchozí dynamické zkoušky před instalací pohlcovačů kmitů a je posouzena s ohledem na jejich pohodlí a zdraví.
Dynamická zkouška lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Berounku v Praze – Radotíně
Hračov, Stanislav ; Urushadze, Shota
Zpráva popisuje postup provedení a výsledky dynamické zatěžovací zkoušky lávky pro pěší v Praze Radotíně. Zjištěné modální vlastnosti skutečné konstrukce jsou porovnány s výsledky teoretické modální analýzy jejího numerického modelu. Úroveň vibrací mostovky lávky od přechodů chodců a běžců je poté posouzena s ohledem na jejich pohodlí a zdraví.
Dynamická zkouška dvojice zavěšených lávek pro pěší a cyklisty v oblasti Dolních Vítkovic
Hračov, Stanislav ; Urushadze, Shota ; Macháček, Michael
Zpráva popisuje postup provedení a výsledky dynamické zatěžovací zkoušky dvojice lávek pro pěší v Ostravě. Zjištěné modální vlastnosti skutečných konstrukcí jsou porovnány s výsledky teoretické modální analýzy jejich numerických modelů. Úroveň vibrací mostovek obou lávek od přechodů chodců a běžců je poté posouzena s ohledem na jejich pohodlí a zdraví.
Dynamická zatěžovací zkouška lávek v Písku
Hračov, Stanislav
Zpráva popisuje postup provedení a výsledky dynamické zatěžovací zkoušky unikátní dvojice lávek pro pěší v Písku. Zjištěné modální vlastnosti skutečné konstrukcí jsou porovnány s výsledky teoretické modální analýzy jejich numerických modelů. Úroveň vibrací mostovek obou lávek od přechodů chodců a běžců je poté posouzena s ohledem na jejich pohodlí a zdraví.