Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Application of multispectral remote sensing indices for sensing indices for estimating crop yields at field level
Jurečka, František ; Lukas, Vojtěch ; Hlavinka, Petr ; Semerádová, Daniela ; Fischer, Milan ; Žalud, Zdeněk ; Trnka, Miroslav
Remote sensing can be used for yield estimation prior to harvest and can replace or complement classical\nways of estimating crop yields. This study was undertaken in Polkovice, located in the Czech Republic’s\nHaná region. For 2015 and 2016, two data sets of satellite imagery were used: the Moderate Resolution\nImaging Spectroradiometer and the Landsat 8. Vegetation indices from satellites were compared with crop\nyields at the level of land blocks. Winter wheat and spring barley yield data, representing crops planted\nover the analysed period, were used for the comparison. The results of the index–yield comparison showed\nthat vegetation indices from remote sensing data provide reliable information for yield estimation prior to\nharvest. Indices are also able to evaluate the spatial variability of a crop within the field. The results showed\nthat remote sensing data need to have detailed spatial resolution in order to provide reasonable information\nabout yield at such a detailed level.
Ekonomická efektivnost pěstování vybraných plodin v konvenčním a ekologickém systému hospodaření
NEJEDLÁ, Michaela
V diplomové práci je porovnávána ekonomická efektivnost pěstování vybraných plodin (pšenice ozimé a ovsa setého) v konvenčních a ekologických systémech hospodaření v období 2007 - 2014. Pro posouzení ekonomické bilance byly zjištěny výnosy a výkupní ceny. Dále byly stanoveny dle standardních technologických postupů náklady na plochu i na jednotku produkce u obou typů zemědělství. Studie se dále zabývá analýzou rozdílů ve výnosech plodin v jednotlivých systémech hospodaření, strukturou nákladů a cenovými diferenciacemi mezi ekologickou a konvenční produkcí. Kromě toho se zabývá výší dotací a jejím vlivem na konečnou rentabilitu plodin.
Vliv střídání plodin na ekonomiku podniku
BŘEZINA, Michal
Cílem diplomové práce bylo prokázat nezbytnost uplatňování osevních postupů z ekonomického i ekologického hlediska. Bylo provedeno porovnání výnosů šesti plodin (pšenice ozimá, ječmen jarní, oves, řepka ozimá, brambor a kukuřice na siláž) u dvou zemědělských subjektů v letech 2003 - 2008. První podnik pěstuje plodiny jen v krátkodobých sledech a druhý střídá plodiny v pevném osevním postupu. Prokazatelně byly potvrzeny vyšší výnosy u podniku střídajícího plodiny. U druhého subjektu byla provedena analýza spočívající v revizi uspořádání půdního fondu a struktury pěstovaných plodin. S využitím zjištěných poznatků byl navržen nejvhodnější osevní postup aplikovatelný v praxi.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.