National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.01 seconds. 
Activities of the Managing Board of an Apartment Owners Association
Vaněk, Petr ; Hobst, Leonard (referee) ; Klika, Pavel (advisor)
The diploma thesis deals with the condominiums where apartment owners association is established. The first part of the diploma thesis summarizes basic terms essential for understanding the topic. Subsequently the history of flats ownership in Czechoslovakia and later in the Czech Republic are explained. The first chapter of the analytical part focuses on the foundation of the apartment owners association, the course of the assembly of unit owners and election of a chairman and committee. The last chapter analyses the housing law of selected European country, and its result is subsequently compared to Czech legislation. Lastly, we provide a suggestion for improvement of Czech legislation and answer the questions asked in the beginning. The hypotheses that were established at the beginning are confirmer or refuted and all the results are explained.
Activities of the Managing Board of an Apartment Owners Association
Vaněk, Petr ; Hobst, Leonard (referee) ; Klika, Pavel (advisor)
The diploma thesis deals with the condominiums where apartment owners association is established. The first part of the diploma thesis summarizes basic terms essential for understanding the topic. Subsequently the history of flats ownership in Czechoslovakia and later in the Czech Republic are explained. The first chapter of the analytical part focuses on the foundation of the apartment owners association, the course of the assembly of unit owners and election of a chairman and committee. The last chapter analyses the housing law of selected European country, and its result is subsequently compared to Czech legislation. Lastly, we provide a suggestion for improvement of Czech legislation and answer the questions asked in the beginning. The hypotheses that were established at the beginning are confirmer or refuted and all the results are explained.
Commiittees for European Affairs in Selected EU Countries: Study 1.140
Zralá, Magdalena
Informační podklad obsahuje informace o fungování parlamentních výborů pro evropskou integraci Slovenska, Polska, Maďarska, Litvy a Estonska a o ústavních změnách v souvislosti s blížícím se vstupem těchto zemí do EU.
Fulltext: Download fulltextPDF
Administrative and Professional support of European Policy in Selected EU Parliaments (lower chambers): Study 1.155
Syllová, Jindřiška ; Zralá, Magdaléna
Organizace evropských záležitostí v parlamentu, Organizace zahraničněpolitické podpory parlamentu, Zahraniční politika sekretariátu předsedy komory. Výbory pro evropské záležitosti. Úloha národních parlamentů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Commentary to the Changes of the Franch Constitution from 21st July 2008: Study 1.193
Pulda, Jan
Ústava francouzské Páté republiky byla přijata 4.října 1958 a od data svého přijetí byla osmnáctkrát novelizována. Poslední zásadní novelu se podařilo přijmout na Kongresu obou komor francouzského parlamentu dne 21.července 2008. Práce popisuje nejzásadnější ústavní změny ke kterým došlo po 21. červenci 2008: jde o novelu, která byla silně prosazována novým francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym s tím, že hlavním cílem návrhů jeho administrativy byla institucionálni modernizace Páté republiky. Prezident Sarkozy za tímto účelem zřídil komisi již v červenci 2007, tedy krátce poté co se ujal svého úřadu. Komise pro ústavní změny byla řízena Edouardem Balladurem, bývalým předsedou vlády, komise sestávala především z ústavních právníků a politiků. Výsledkem práce bylo popsaní nejdůležitějších posunů v pravomocích a změnách vztahů mezi prezidentem, parlamentem a vládou v paragrafovém znění spolu se stručným přehledem k samotnému projednávání a posléze přijetí ústavních změn. Dále pak práce hovoří o změnách v postavení opozice v parlamentu a změnách týkajících se legislativního procesu spolu s vlastním projednáváním zákonů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Deliberation of the final state accounts in selected countries: Study 1.208
Cupalová, Marcela
Práce pojednává o procesu projednávání státních závěrečných účtů ve vybraných zemích EU a v Norsku. Zaměřuje se zejména na skutečnosti, který orgán má pravomoc tyto účty prověřovat, jak probíhá proces projednávání, jaké jsou lhůty pro schválení závěrečného účtu a jaká je případná odpovědnost či závaznost rozhodnutí parlamentu. Dospívá přitom k závěru, že téměř ve všech zemích sestavuje závěrečný účet ministerstvo financí, pouze v Norsku existuje pro tento účel zvláštní orgán a v Rakousku účet sestavuje Účetní dvůr. Vesměs také platí, že závěrečný účet není závazný, nevyplývají z něho žádné sankce vůči vládě (ve smyslu vyslovení nedůvěry), opakovaná nebo vážná negativní kontrolní stanoviska obsažená v závěrečném účtu mohou mít ovšem personální dopady např. pro jednotlivé ministry.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.