Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zemědělská technika a mechanizace pro agrolesnictví
Makovský, Milan
Cílem práce je analyzovat nově připravovaný dotační titul Agrolesnictví. Navrhnout potřebnou techniku pro zakládání a následnou péči o agrolesnické systémy. Zvolené téma je řešeno na základě zpracovaných informací z odborných literárních zdrojů, které popisují požadavky tohoto systému. Vytvořené řešení poskytuje možnost komplexního založení (výsadby) a údržby systému, díky vytvoření postupů a strojní linky na údržbu všech dřevin spadajících do dotačního titulu Agrolesnictví ale i na dřeviny mimo rozsah dotačního opatření. Hlavním přínosem této práce je analýza dotačního titulu Agrolesnictví a díky zjištěným poznatkům pro ty, kteří budou toto opatření ve svém agroekosystému realizovat, nabídnout správné sestavení strojní linky, tak aby mohli vyhovět všem stanoveným kritériím a požadavkům a mohli si dosáhnout plnění dotačního titulu. V práci je dále rozebrána podstata a význam agrolesnických systémů, jejich vliv na ekosystém a jejich přínos. Dále jsou zde popsány druhy agrolesnických systémů v závislosti na místě a způsobu založení. Součástí práce je popis historie agrolesnictví na území České republiky.
Pěstování obilnin v ekologickém zemědělství
VESELÝ, Tomáš
V této práci byly porovnávány rozdíly mezi ekologickým, přechodným a konvenčním systémem hospodaření. Byly porovnávány výnosy zrna, množství agrotechniky a ekonomiky v jednom zvoleném podniku Farma Otročín s.r.o. V letech 2007-2014.
Čirok jako energetická plodina
CIBULKOVÁ, Renata
Čirok, jedna ze světově nejvýznamnějších polních plodin, je nejčastěji využívaný pro potravinářské či krmné účely. Cílem této práce je formou literárního přehledu shrnout informace o vlastnostech čiroku z pohledu energetického využití, energetické výtěžnosti, technologii pěstování pro energetické účely, možnostech využití čiroku pro energetické účely a stavu ve světě i v ČR. V poslední době je čirok zkoumán jako surovina pro všechna odvětví energetického průmyslu a to z důvodu široké škály potencionálních produktů jako je etanol, vodík, metan, lipidy, aceton, butanol a kyselina mléčná. Díky poměrně vysokým výnosům fytomasy lze čirok využít jako surovinu pro přímé spalování. Pro daný směr využití je rozhodující složení jednotlivých druhů čiroku, které může být výrazně ovlivněno agrotechnikou a klimatickými podmínkami pěstování. Významnou úlohu pro zvýšení produkce a využitelnosti této plodiny ve všech klimatických podmínkách má šlechtění.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.