Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zajištění kvality plastových oken
Kvasnovská, Petra ; Kořánová, Helena (vedoucí práce) ; Hůlová, Marie (oponent)
Práce pojednává o tom, jak je zajištěna kvalita plastových oken. V první části práce sem se zabývala legislativním zajištěním plastových oken jako stavebních výrobků. Stručně jsem zde nastínila obsah zákona č. 22/1997 Sb. a vládních nařízení, které se k zákonu vztahují. Další část práce obsahuje technické parametry plastového okna a obsah technické normy, která se týká technických požadavků na plastová okna. V další části práce jsem se věnovala kvalitě okna, kde jsem upřesnila jeho požadavky na funkce následně znázorněné pomocí Ishikawova diagramu. Z definování technických požadavků a požadavků na funkce vycházím v praktické části. Pomocí dotazování spotřebitelů, kteří vlastní plastová okna, jsem zjistila, zda plastová okna správně plní své funkce, tudíž zda jsou kvalitní. V závěru práce jsem shrnula spokojenost uživatelů s plastovými okny a určila jejich výhody a nevýhody.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.