Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Pěstounská péče na přechodnou dobu - postup seznamování a předávání dítěte do péče budoucích osvojitelů
ČURDOVÁ, Hana
V předkládané diplomové práci se zabývám pěstounskou péčí na přechodnou dobu, kdy cílem práce je analyzovat proces seznamování a předávání dítěte do péče budoucích osvojitelů a zmapovat tak zkušenosti a názory jak budoucích osvojitelů, tak i pěstounů na přechodnou dobu. Dílčím cílem je identifikování příležitostí a rizik tohoto procesu, přičemž důraz je kladen na subjektivní prožívání účastníků výzkumu. Za účelem dosažení stanoveného cíle byla zvolena strategie kvalitativního výzkumu, metoda dotazování, technika neřízeného rozhovoru. Výzkum byl rozdělen do dvou částí. V první části výzkumu byly provedeny rozhovory s budoucími osvojiteli a v druhé části s pěstouny na přechodnou dobu, kteří již měli ve své pěstounské péči na přechodnou dobu alespoň 2 děti. Vyhodnocení výsledků bylo provedeno formou vytváření trsů. Výsledky výzkumu ukazují, že budoucí osvojitelé mají k procesu seznamování s dítětem značné výhrady; zkušenosti týkající se samotného předání dítěte do jejich péče jsou různé, přičemž zvláště dopad tohoto procesu na dítě hodnotí spíše záporně. Z výzkumu dále vyplývá, že většina pěstounů na přechodnou dobu nemá se seznamováním a předáváním dítěte do péče budoucích osvojitelů negativní zkušenosti. Celý výzkum však odhalil mnohá úskalí tohoto procesu. Předpokládaný přínos této práce spočívá v tom, že výsledky mohou být využity jako informační zdroj pro sociální pracovníky, budoucí osvojitele, pěstouny na přechodnou dobu a také pracovníky doprovázejících organizací či širokou laickou veřejnost.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.