Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Odvádění splaškových odpadních vod z rozšiřující se zástavby
Studený, Martin ; Kejvalová, Eva (oponent) ; Ručka, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá technicko – ekonomickou studií, která porovnává investiční, provozní a celkové náklady zpracovaných variant odkanalizování rozšiřující se zástavby s ohledem na proměnný počet uvážených nemovitostí v zástavbě. Teoretická část práce se zabývá variantami technického řešení případové studie. V praktické části práce je zhotovena technicko – ekonomická studie, kde jsou zpracovány jednotlivé varianty z hlediska investičních, provozních a celkových nákladů na proměnný počet uvážených nemovitostí v zástavbě a jejich vzájemné srovnání i s ohledem na majetkoprávní vztahy.
Parametrická studie pozemní komunikace
Babík, Maroš ; Matuszková, Radka (oponent) ; Kosňovský, Michal (vedoucí práce)
Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie parametrickej štúdie cesty Ostrovačice – Veverská Bítýška. Ostrovačice sa nachádzajú v Juhomoravskom kraji. Ležia 21,3 km západne od krajského mesta Brna. Dôvodom štúdie je spracovanie a vyhodnotenie návrhov pre vlastníkov infraštruktúry a potencionálných investorov. Sú navrhnuté 3 varianty S7,5/50; S9,5/70; S11,5/90. Všetky varianty vedú cez nezastavané územie, kde sú vyriešené opatrenia pre kríženie a preložky stávajúcich komunikácii a vodných tokov.
Návrh tematické turistické trasy v mikroregionu Kahan
Lánská, Petra
Bakalářská práce se zabývá návrhem tematické turistické trasy. Cílem práce je navrhnout trasu naučné stezky v mikroregionu Kahan tematicky zaměřenou na román Pohádka máje, navrhnout doprovodné podklady a cenový odhad realizace naučné stezky. Trasa naučné stezky a její cílová skupina byla navrhnuta společně s mikroregionem Kahan. Byly stanoveny předpoklady cestovního ruchu v mikroregionu Kahan, dále pak byly zmapovány současné naučné stezky na území mikroregionu Kahan a provedena SWOT analýza návrhu naučné stezky. Výsledkem práce je navržená trasa naučné stezky „Putování za Vilémem a Helenkou“ společně s návrhy informačního letáku a pracovního listu. V závěru jsou nastíněny možnosti předělání naučné stezky do budoucna a je uveden cenový odhad realizace návrhu naučné stezky.
Analýza kvality života v Ostrovačicích
Doležalová, Denisa
Bakalářská práce se zabývá analýzou kvality života v Ostrovačicích. Teoretická část práce představuje základní termíny čerpané z odborné literatury, historické pojetí, způsoby měření, rozdělení dimenzí a popis ukazatelů kvality života. Empirická část práce popisuje charakteristiku zkoumaného území. Dotazníkové šetření odhaluje pohled místních obyvatel na kvalitu života. Získané údaje jsou doplněny o rozhovor se starostou a SWOT analýzu kvality života v obci. V závěru práce jsou vyhodnocena získaná data a navrženy možnosti budoucího rozvoje obce.
Odvádění splaškových odpadních vod z rozšiřující se zástavby
Studený, Martin ; Kejvalová, Eva (oponent) ; Ručka, Jan (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá technicko – ekonomickou studií, která porovnává investiční, provozní a celkové náklady zpracovaných variant odkanalizování rozšiřující se zástavby s ohledem na proměnný počet uvážených nemovitostí v zástavbě. Teoretická část práce se zabývá variantami technického řešení případové studie. V praktické části práce je zhotovena technicko – ekonomická studie, kde jsou zpracovány jednotlivé varianty z hlediska investičních, provozních a celkových nákladů na proměnný počet uvážených nemovitostí v zástavbě a jejich vzájemné srovnání i s ohledem na majetkoprávní vztahy.
Parametrická studie pozemní komunikace
Babík, Maroš ; Matuszková, Radka (oponent) ; Kosňovský, Michal (vedoucí práce)
Cieľom bakalárskej práce je vypracovanie parametrickej štúdie cesty Ostrovačice – Veverská Bítýška. Ostrovačice sa nachádzajú v Juhomoravskom kraji. Ležia 21,3 km západne od krajského mesta Brna. Dôvodom štúdie je spracovanie a vyhodnotenie návrhov pre vlastníkov infraštruktúry a potencionálných investorov. Sú navrhnuté 3 varianty S7,5/50; S9,5/70; S11,5/90. Všetky varianty vedú cez nezastavané územie, kde sú vyriešené opatrenia pre kríženie a preložky stávajúcich komunikácii a vodných tokov.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.