Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Detekce variability DNA ve vybrané kolekci ostropestřce mariánského (Silybum marianum L.)
Kratochvílová, Tereza
Ostropestřec mariánský (Silybum marianum L.) je perspektivní plodinou, jenž má široké praktické využití. Je jediným zdrojem flavonolignanu silymarinu, který pozitivně ovlivňuje zdraví člověka i zvířat. Ačkoliv je velmi významný zejména jako léčivá rostlina, a to pro jeho příznivý vliv na jaterní parenchym, jeho genetická diverzita není příliš prozkoumána. Studium variability je přitom základem pro optimalizaci zemědělské produkce této plodiny, pro objasnění korelací mezi architekturou genomu a obsahem flavonolignanů, pro šlechtění či ukládání a kategorizaci genových zdrojů. V této práci je posuzována variabilita vybrané kolekce ostropestřce pomocí iPBS primerů a sekvenační analýzy trnC-F a psbA-trnH oblastí v cpDNA. Znalosti těchto sekvencí lze nadále využít například ve fylogenetických analýzách, při studiu diverzity, k metodám hybridizace. Studium genetické variability na molekulární úrovni poskytuje poznatky důležité pro ideální pěstování či šlechtění ostropestřce.
Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních SSR markerů: metodika pro praxi
Kučera, Ladislav ; Ovesná, Jaroslava
Předmětem metodiky je postup pro diagnostiku přítomnosti brusinky (Vaccinium vitis-idaea L.) a klikvy (Vaccinum macrocarpon L.) ve zpracovaných produktech, například v čajích, nebo v ovocných složkách řady dalších potravinářských výrobků (džemy, rosoly, protlaky). Metodika vychází z faktu, že primární struktura DNA je typická pro každý rostlinný druh. Byly proto využity molekulární DNA markery, které charakterizují daný rostlinný druh délkovou variabilitou mikrosatelitů (SSR- Single Sequence Repeats). Metodika popisuje extrakci DNA z předpokládané matrice, dále sekvence a použití vybraných SSR markerů a postup vyhodnocení analytických dat. Metodu lze použití v běžně vybavené molekulárně-genetické laboratoři. Metoda je použitelná pro charakterizaci DNA izolované z jakékoliv části rostliny, plodů a z nich odvozených potravin či potravních doplňků. Popisuje postup a potřebné vybavení pro provedení analýzy. Doporučuje způsob hodnocení výsledků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF