Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Electrochemical biosensors with spatially separated enzymatic and detection parts for selective analysis in flow-through arrangement
Tvorynska, Sofiia ; Barek, Jiří (vedoucí práce) ; Labuda, Ján (oponent) ; Korecká, Lucie (oponent)
Předpokládaná disertační práce pojednává o čtyřech nově vyvinutých, opakovaně použitelných, stabilních a zároveň jednoduchých a cenově výhodných elektrochemických (bi)enzymatických biosenzorech pro selektivní a spolehlivé stanovení cholinu, acetylcholinu, močové kyseliny a L-mléčné kyseliny. Všechny biosenzory jsou založeny na koncepci prostorového oddělení biorozpoznávací části od detekční a amperometrického monitorování enzymaticky spotřebovaného kyslíku prostřednictvím jeho čtyřelektronové redukce při vysoce záporném detekčním potenciálu. Konstrukce biosenzorů zahrnuje snadno vyměnitelný enzymatický/é mini-reaktor(y) připojený/é před průtokovou celou, která obsahuje příslušný převodník na bázi pevného stříbrného amalgámu. Enzymatické mini-reaktory založené na cholin oxidase, urikase nebo laktát oxidase byly použity pro biosenzory na cholin, močovou kyselinu nebo L-mléčnou kyselinu. Bienzymatický biosenzor na acetylcholin zahrnuje sériově propojené mini-reaktory na bázi acetylcholinesterasy a cholin oxidasy. První část této práce se zaměřuje na konstrukci dvou různých elektrod na bázi stříbrného amalgámu. Konkrétně tato část pojednává o výrobě stříbrné pevné amalgámové elektrody pokryté rtuťovým filmem pro wall-jet průtokovou celu a navíc, zdůrazňuje rozdíly mezi jejím využitím jako...
An Enzymatic Biosensor with Amperometric Detection in a Flow Injection Analysis for the Determination of L-lactic Acid: Development and Application
Tvorynska, Sofiia ; Barek, J. ; Josypčuk, Bohdan
An amperometric biosensor consisting of an enzymatic mini-reactor (lactate oxidase covalently\nattached to −NH2 functionalized mesoporous silica powder SBA−15 using glutaraldehyde) and\na silver amalgam-based screen-printed electrode acting as a transducer was developed for the\ndetermination of L-lactic acid (LA) in FIA. The detection potential of −0.9 V vs. Ag pseudoreference\nelectrode was applied for cathodic detection of enzymatically consumed oxygen.\nUnder the optimized conditions, the constructed biosensor enabled selective determination of\nLA with a micromolar limit of detection. Importantly, the proposed biosensor represented\nexcellent operational stability after ≥350 measurements. Finally, it was successfully applied to\nreal sample analysis.
Construction and application of the amperometric uric acid biosensors based on the covalent immobilization of uricase by different strategies
Tvorynska, Sofiia ; Barek, J. ; Josypčuk, Bohdan
In this work, a promising combination of a biosensor based on the\nenzymatic mini-reactor with the detection principle of four-electron\nreduction of the consumed oxygen at highly negative potential has\nbeen developed for uric acid determination using flow injection\nanalysis. The construction of the biosensor provides a spatial\nsegregation of the biorecognition (uricase-based mini-reactor) and\ndetection (tubular detector of silver solid amalgam (TD-p-AgSA))\nparts. To find out the most appropriate enzyme immobilization\nprotocol, three different strategies of the covalent attachment for\nuricase from Bacillus fastidiosus have been compared. It was found\nthat the biosensor with the mini-reactor based on the covalent\nattachment of uricase via glutaraldehyde to -NH2 functionalized\nmesoporous silica powder MCM-41 showed extremely high stability\n(>1 year) and reusability (at least 600 measurements) The biosensor's\npractical applicability was confirmed by successful determination\nof uric acid in human urine.