National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.01 seconds. 
Culturally educational activity of Prachatice Regional Museum through the normalization.
MICKA, Pavel
The work describes, analyzes contents and forms of cultural-educative activities of The Prachatice History and Geography District Museum. In the first part you can find basic terms such as Normalization, museum and its cultural-educative activity which is one of its functions. The first part describes museum like an institution, its historical development and its position in normalisation age. The work shortly characterizes educational activity and its development, explains the historical role of the museum and forms of cultural-educative activities in normalization time. The second part of this work closely presents characteristics of the Prachatice History and Geography District Museum, monitoring its beginning and development. It is searched particular forms of given period of time, his beginning and process to put museum under state control. Then there is described truly realized cultural-educative activity in chosen years and it is analyzed in connection with normative requirements and methodical literature.
Culturally educational activities of Museum of Central Otava Region in the 1980s
SUCHÁ, Milena
The thesis deals with cultural and educational activities performed by Museum of Central Otava Region of Strakonice and it presents the history of the museum of Strakonice, the foundation as well as the ceremonial opening up of the museum. At the same time it provides the information on the era of the termination of the museum society followed by constructing a newly formed museum and presents the pedagogical tools of the museum. The aim of the thesis is to evaluate, monitor and conduct the survey on the cultural and educational activities in the eighties of the 20th century and to introduce the exhibitions and expositions held in those times. The thesis reveals the way how the museum was presented to the public. The thesis as well presents the current educative programmes and projects that are mentioned at the last part of the thesis.
Arts Education and Amateur Art Week 2018: Final report
Bulínová, Karolína
Zpráva popisuje průběh úspěšného 6. ročníku Týdne uměleckého vzdělávaní a umělecké tvorby, který opět představil řadu uměleckých a tvůrčích aktivit. Zpráva zdůrazňuje jejich význam pro kulturní život v zemi.
Fulltext: Download fulltextPDF
Guide to cultural awareness and expression
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Příručka rozpracovává Doporučení 2006/962/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 18.12.2006 o klíčových schopnostech pro celoživotní učení. Přináší obecné metodologické koncepty, analýzu vstupů a diskuzi expertů, jak přistupovat k této klíčové kompetenci. Obsahuje soubory doporučení pro tvůrce politik a příklady dobré praxe, které ilustrují způsoby podpory rozvoje kompetencí.
Fulltext: Download fulltextPDF
Arts Education and Amateur Art Week 20st - 28th May 2017
Bulínová, Karolína
Průběh pátého ročníku Týdne dokazuje, že pevně zakotvil a nese své poslání - ukázat veřejnosti, jaké množství aktivit může nabídnout jeden jediný týden v roce, a tím dokumentovat význam amatérských aktivit jako nejdostupnější formy neformálního uměleckého vzdělávání pro kulturní život u nás. Přehled všech realizovaných akcí.
Fulltext: Download fulltextPDF
Arts Education and Amateur Art Week 17th - 26tht May 2015
Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Pirner, Jan
Zhodnocení průběhu prvního ročníku Týdne, který propojuje nový projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden amatérského umění. Jedná se týden občanské angažovanosti v oblasti umění, během kterého se představují subjekty amatérského umění, neformálního i formálního uměleckého vzdělávání.
Fulltext: Download fulltextPDF
Arts Education and Amateur Art Week 17th - 25th May 2015
Lázňovská, Lenka ; Přílepková, Michaela ; Hančilová, Marcela
Zhodnocení průběhu druhého ročníku Týdne, jehož cílem je podpora a prezentace amatérského umění ve všech oblastech. V ČR má tradici jedinečný systém základních uměleckých škol, které se hojně akcí Týdne účastní.
Fulltext: Download fulltextPDF
Arts Education and Amateur Art Week 23rd - 31st May 2015
Přílepková, Michaela ; Vávrová, Barbora ; Hančilová, Marcela ; Zachardová, Irena
Přes dvě stě vystoupení v průběhu třetího ročníku Týdne v roce 2015 reprezentovalo amatérské umělecké aktivity a neformální umělecké vzdělávání, které je českým fenoménem.
Fulltext: Download fulltextPDF
Arts Education and Amateur Art Week 21st - 29th May 2016
Nekardová, Dana ; Hančilová, Marcela ; Konopásková, Klára
Shrnutí průběhu 4. ročníku Týdne představuje téměř 250 akcí po celé České republice, které reprezentují uměleckou angažovanost nejen základních uměleckých škol, obcí, neziskových organizací,ale i jednotlivců, skupin a souborů neprofesionálního umění.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.