National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.02 seconds. 
Sintering of advanced ceramic materials
Průdek, Miloš ; Trunec, Martin (referee) ; Maca, Karel (advisor)
V předložené diplomové práci bylo studováno slinování hexagonálního Al2O3 a kubického MgAl2O4 pomocí slinovacích cyklů složených z beztlakého předslinutí metodou dvojstupňového slinování s následným doslinutím s využitím tlaku (HIPováním). Cílem bylo pokusit se snížit (při zachování vysoké dosažené hustoty) střední velikost zrn a tím zvýšit tvrdost keramiky popř. optickou transparenci. Hlavní úsilí bylo věnováno optimalizaci předslinutí pomocí různých slinovacích cyklů. Přestože bylo vyzkoušeno velké množství různých kombinací teplot a prodlev dvojstupňového slinování, nepodařilo se výrazným způsobem zvýšit výslednou tvrdost vzorků. V případě kubického MgAl2O4 bylo dosaženo hustot blížících se teoretické hustotě, což se projevilo v optické transparentnosti vzorků.
Sintering of Advanced Cubic Ceramic Materials
Hrubý, Jan ; Pouchlý, Václav (referee) ; Maca, Karel (advisor)
This bachelor's thesis deals with the literature search on preparation of advanced ceramic materials. It compares the sintering and properties of cubic ceramics with ceramic materials with different crystal structures. The experimental section is devoted to preparing tetragonal ZrO2 ceramic (doped with 3 mol% Y2O3) and cubic ZrO2 ceramic (doped with 8 mol% Y2O3). These ceramics were prepared using two-step sintering combining pressure-less sintering with hot isostatic pressing (HIP). The goal was to prepare dense ceramics with homogenous microstructure. Another studied material was Y2O3 with micrometer sized particles. Microstructure and optical properties of studied materials were evaluated.
Effect of casting conditions and heat treatment on high temperature low cycle fatigue performance of nickel superalloy Inconel 713LC
Šulák, Ivo ; Obrtlík, Karel ; Hrbáček, Karel
The present work is focused on the study of high temperature low cycle fatigue behaviour of Inconel 713LC produced by a vibratory investment casting (VIC) in as-cast conditions and in the condition after heat treatment (HT) consisting of hot isostatic pressing (HIP) followed by precipitation hardening. Low cycle fatigue tests were carried out on cylindrical specimens in symmetrical push-pull cycle under strain control with constant total strain amplitude and strain rate at 800 °C in air. Hardening/softening curves and fatigue life curves of both materials were assessed and compared with data of Inconel 713LC produced by a conventional investment casting (CIC). Cyclic hardening can be observed in the high amplitude domain while saturated stress response is apparent for low amplitude cycling for all material batches. Data presented in Basquin representation show an increase in fatigue life of both VIC batches compared to the CIC batch, however, no effect of HT on fatigue life of Inconel 713LC produced by VIC was observed. In contrast, the heat treated Inconel 713LC demonstrates slightly higher fatigue life in Coffin-Manson representation. The microstructure of both superalloys was studied by means of scanning electron microscopy (SEM). The microstructure of superalloy is characterized by dendritic grains with casting defects. It comprises the γ matrix, cubic γ´ precipitates, eutectics and carbides. The effect of the VIC and HT on fatigue performance and microstructure of Inconel 713LC is discussed.
Sintering of advanced ceramic materials
Průdek, Miloš ; Trunec, Martin (referee) ; Maca, Karel (advisor)
V předložené diplomové práci bylo studováno slinování hexagonálního Al2O3 a kubického MgAl2O4 pomocí slinovacích cyklů složených z beztlakého předslinutí metodou dvojstupňového slinování s následným doslinutím s využitím tlaku (HIPováním). Cílem bylo pokusit se snížit (při zachování vysoké dosažené hustoty) střední velikost zrn a tím zvýšit tvrdost keramiky popř. optickou transparenci. Hlavní úsilí bylo věnováno optimalizaci předslinutí pomocí různých slinovacích cyklů. Přestože bylo vyzkoušeno velké množství různých kombinací teplot a prodlev dvojstupňového slinování, nepodařilo se výrazným způsobem zvýšit výslednou tvrdost vzorků. V případě kubického MgAl2O4 bylo dosaženo hustot blížících se teoretické hustotě, což se projevilo v optické transparentnosti vzorků.
Sintering of Advanced Cubic Ceramic Materials
Hrubý, Jan ; Pouchlý, Václav (referee) ; Maca, Karel (advisor)
This bachelor's thesis deals with the literature search on preparation of advanced ceramic materials. It compares the sintering and properties of cubic ceramics with ceramic materials with different crystal structures. The experimental section is devoted to preparing tetragonal ZrO2 ceramic (doped with 3 mol% Y2O3) and cubic ZrO2 ceramic (doped with 8 mol% Y2O3). These ceramics were prepared using two-step sintering combining pressure-less sintering with hot isostatic pressing (HIP). The goal was to prepare dense ceramics with homogenous microstructure. Another studied material was Y2O3 with micrometer sized particles. Microstructure and optical properties of studied materials were evaluated.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.