National Repository of Grey Literature 6 records found  Search took 0.00 seconds. 
Determination of optimum sintering schedule of oxide ceramics
Průdek, Miloš ; Hadraba, Hynek (referee) ; Maca, Karel (advisor)
The sintering of cubic ZrO2 (stabilized with 8mol% Y2O3) by Single-Step sintering was studied in this bacherol‘s thesis. Two types of commercial powders with different particle size of 80nm and 140nm were used. It was studied whether the grain size of the sample sintered for shorter time at higher density is higher or smaller than after sintering for longer time at lower temperature. It was found taht for cubic zirconia the sintering for a longer time at lower temperature is advantageous from the point of view of decreasing the grain size fo cintered ceramics.
Sintering of advanced ceramic materials
Průdek, Miloš ; Trunec, Martin (referee) ; Maca, Karel (advisor)
V předložené diplomové práci bylo studováno slinování hexagonálního Al2O3 a kubického MgAl2O4 pomocí slinovacích cyklů složených z beztlakého předslinutí metodou dvojstupňového slinování s následným doslinutím s využitím tlaku (HIPováním). Cílem bylo pokusit se snížit (při zachování vysoké dosažené hustoty) střední velikost zrn a tím zvýšit tvrdost keramiky popř. optickou transparenci. Hlavní úsilí bylo věnováno optimalizaci předslinutí pomocí různých slinovacích cyklů. Přestože bylo vyzkoušeno velké množství různých kombinací teplot a prodlev dvojstupňového slinování, nepodařilo se výrazným způsobem zvýšit výslednou tvrdost vzorků. V případě kubického MgAl2O4 bylo dosaženo hustot blížících se teoretické hustotě, což se projevilo v optické transparentnosti vzorků.
Condensing steam turbine
Girman, Peter ; Průdek, Miloš (referee) ; Fiedler, Jan (advisor)
The master´s thesis concentrates on a project of condensing steam turbine for existing heating plant with back pressure turbine. The master´s thesis subject consists in the thermodynamic calculation of regulating stage and turbine stages. Design documentation is worked up according to the calculated record. From calculated power of turbine is worked a basic project of gearbox and disposal arrangement system.
Sintering of advanced ceramic materials
Průdek, Miloš ; Trunec, Martin (referee) ; Maca, Karel (advisor)
V předložené diplomové práci bylo studováno slinování hexagonálního Al2O3 a kubického MgAl2O4 pomocí slinovacích cyklů složených z beztlakého předslinutí metodou dvojstupňového slinování s následným doslinutím s využitím tlaku (HIPováním). Cílem bylo pokusit se snížit (při zachování vysoké dosažené hustoty) střední velikost zrn a tím zvýšit tvrdost keramiky popř. optickou transparenci. Hlavní úsilí bylo věnováno optimalizaci předslinutí pomocí různých slinovacích cyklů. Přestože bylo vyzkoušeno velké množství různých kombinací teplot a prodlev dvojstupňového slinování, nepodařilo se výrazným způsobem zvýšit výslednou tvrdost vzorků. V případě kubického MgAl2O4 bylo dosaženo hustot blížících se teoretické hustotě, což se projevilo v optické transparentnosti vzorků.
Condensing steam turbine
Girman, Peter ; Průdek, Miloš (referee) ; Fiedler, Jan (advisor)
The master´s thesis concentrates on a project of condensing steam turbine for existing heating plant with back pressure turbine. The master´s thesis subject consists in the thermodynamic calculation of regulating stage and turbine stages. Design documentation is worked up according to the calculated record. From calculated power of turbine is worked a basic project of gearbox and disposal arrangement system.
Determination of optimum sintering schedule of oxide ceramics
Průdek, Miloš ; Hadraba, Hynek (referee) ; Maca, Karel (advisor)
The sintering of cubic ZrO2 (stabilized with 8mol% Y2O3) by Single-Step sintering was studied in this bacherol‘s thesis. Two types of commercial powders with different particle size of 80nm and 140nm were used. It was studied whether the grain size of the sample sintered for shorter time at higher density is higher or smaller than after sintering for longer time at lower temperature. It was found taht for cubic zirconia the sintering for a longer time at lower temperature is advantageous from the point of view of decreasing the grain size fo cintered ceramics.

See also: similar author names
4 Prudek, Michal
2 Prudek, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.