National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Podnikatelský plán
Šípová, Markéta Bc. ; Kovář, František (advisor) ; Hrubý, Petr (referee)
Teoretická část obsahuje definice podnikání a základní východiska pro podnikání, strategické, marketingové plánování a vzorový podnikatelský plán. Aplikační část se zaměřuje na založení podniku, popis podniku a jeho strategii. Dále obsahuje analýzu prostředí, marketingový plán a finanční plán.

See also: similar author names
1 ŠÍPOVÁ, Markéta
4 ŠÍPOVÁ, Martina
2 ŠÍPOVÁ, Monika
4 Šípová, Martina
2 Šípová, Monika