National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Automated Generation of Tests for GNOME GUI Applications Using AT-SPI Metadata
Krajňák, Martin ; Smrčka, Aleš (referee) ; Vojnar, Tomáš (advisor)
Cieľom tejto práce je vývoj nástroja na automatické generovanie testov pre aplikácie s grafickým užívateľským rozhraním v~prostredí GNOME. Na generovanie testov sú použité metadáta asistenčných technológií, konrétne AT-SPI. Navrhnutý generátor testov využíva dané metadáta na vytvorenie modelu testovanej aplikácie. Model mapuje sekvencie udalostí, ktoré generátor vykoná na testovanej aplikácii počas generovania testov. Súčasťou procesu generovania je zároveň detekcia závažných chýb v testovaných aplikáciách. Výstupom procesu generovania sú automatizované testy, ktoré sú vhodné na regresné testovanie. Funkčnosť implementovaného generátora testov bola úspešne overená testovaním 5 aplikácií s otvoreným zdrojovým kódom. Počas testovania aplikácií navrhnutým nástrojom sa preukázala schopnosť detekovať nové chyby. 

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.