National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Automated Generation of Tests for GNOME GUI Applications Using AT-SPI Metadata
Krajňák, Martin ; Smrčka, Aleš (referee) ; Vojnar, Tomáš (advisor)
Cieľom tejto práce je vývoj nástroja na automatické generovanie testov pre aplikácie s grafickým užívateľským rozhraním v~prostredí GNOME. Na generovanie testov sú použité metadáta asistenčných technológií, konrétne AT-SPI. Navrhnutý generátor testov využíva dané metadáta na vytvorenie modelu testovanej aplikácie. Model mapuje sekvencie udalostí, ktoré generátor vykoná na testovanej aplikácii počas generovania testov. Súčasťou procesu generovania je zároveň detekcia závažných chýb v testovaných aplikáciách. Výstupom procesu generovania sú automatizované testy, ktoré sú vhodné na regresné testovanie. Funkčnosť implementovaného generátora testov bola úspešne overená testovaním 5 aplikácií s otvoreným zdrojovým kódom. Počas testovania aplikácií navrhnutým nástrojom sa preukázala schopnosť detekovať nové chyby. 
Generic Configuration Interface for Virtual Machines
Krajňák, Martin ; Očenášek, Pavel (referee) ; Bartík, Vladimír (advisor)
The aim of this work is to document the development process of configuration dialogs for oVirt entities. Main focus is placed on virtual machine dialog as it has plenty of dependencies related to each other. The work also describes communication with oVirt engine through REST API and experimentally ManageIQ REST API. Dialogs are created using modern Javascript frameworks React, Redux and Redux-Saga to secure proper content and state management in every possible situation. The development work done by this thesis should improve the code base, user-experience and speed up execution of basic tasks.

See also: similar author names
1 Krajňák, Matúš
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.