National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Comparative study of protection models for victims of trafficking in human beings
Tomanová, Kristýna ; Večerka, Kazimír (advisor) ; Wohlgemuth, Marcel (referee)
Téma této práce jsem si zvolila především na základě mých profesních zkušeností. S jevem obchodování s lidmi, resp. obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování jsem se setkala již za své praxe v nevládní organizaci Česká společnost AIDS pomoc. Již v té době ve spolupráci s organizací Rozkoš bez rizika jsem měla v péči klientku, která na území našeho státu přicestovala z Ukrajiny za prací a později byla nucena pracovat v sex průmyslu. V té době však nebyla zdaleka propracovaná koncepce státu, jak v takových případech postupovat. V rámci zaměstnání na Správě uprchlických zařízení jsem pak jako vedoucí oddělení metodiky sociální práce připravila se svými kolegy projekt, který měl v rámci Národní strategie proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování informovat o nebezpečí, kterému může být žena vystavena. Tento projekt byl nazván ANNA a jeho cílovou skupinou byly žadatelky o udělení azylu, zvláště pak samostatné ženy. V rámci koordinační skupiny ministerstva vnitra jsem pak jako zástupce Správy uprchlických zařízení, později odboru azylové a migrační politiky připomínkovala celou strategii. V rámci těchto setkání jsem se seznámila se zástupci všech zúčastněných subjektů a to jak ze státní správy, tak nevládních organizací.
Harmonization of Work and Family Life of Managers-Mothers
Tomanová, Kristýna ; Běhounková, Olga (advisor) ; Kavanová, Monika (referee)
5 Abstract This Bachelor thesis examines the steps the Czech state and employers take to harmonize work-life balance of female parents. The state plays many important roles - it acts as a childcare provider and family policy originator in the Czech Republic, sets the duration of the parental leave and the amount of the parental leave allowance, and also has a significant impact on work-life balance of female parents. This thesis concentrates on options the employers have at their disposal to harmonize the work-life balance of female parents and deals with work-life balance and equal opportunities issues using a quantitative survey carried out by means of a questionnaire sent to female parents in manager roles working in Prague. The purpose of this survey was to identify the means these female parents use to harmonize their work-life balance, to determine which family policy measures offered by the state they choose, and to specify the tools provided by their employers. Key words: Harmonization, Work-Life Balance, Pro-Family Policy, Childcare, Career, State, Employer, Parental Leave, Maternity Leave
Comparative study of protection models for victims of trafficking in human beings
Tomanová, Kristýna ; Večerka, Kazimír (advisor) ; Wohlgemuth, Marcel (referee)
Téma této práce jsem si zvolila především na základě mých profesních zkušeností. S jevem obchodování s lidmi, resp. obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování jsem se setkala již za své praxe v nevládní organizaci Česká společnost AIDS pomoc. Již v té době ve spolupráci s organizací Rozkoš bez rizika jsem měla v péči klientku, která na území našeho státu přicestovala z Ukrajiny za prací a později byla nucena pracovat v sex průmyslu. V té době však nebyla zdaleka propracovaná koncepce státu, jak v takových případech postupovat. V rámci zaměstnání na Správě uprchlických zařízení jsem pak jako vedoucí oddělení metodiky sociální práce připravila se svými kolegy projekt, který měl v rámci Národní strategie proti obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování informovat o nebezpečí, kterému může být žena vystavena. Tento projekt byl nazván ANNA a jeho cílovou skupinou byly žadatelky o udělení azylu, zvláště pak samostatné ženy. V rámci koordinační skupiny ministerstva vnitra jsem pak jako zástupce Správy uprchlických zařízení, později odboru azylové a migrační politiky připomínkovala celou strategii. V rámci těchto setkání jsem se seznámila se zástupci všech zúčastněných subjektů a to jak ze státní správy, tak nevládních organizací.

See also: similar author names
3 TOMANOVÁ, Katarína
8 TOMANOVÁ, Kateřina
6 Tomanova, Karolina
1 Tomanová, Kamila
6 Tomanová, Karolína
8 Tomanová, Kateřina
2 Tomanová, Klára
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.