National Repository of Grey Literature 88 records found  beginprevious79 - 88  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Možnosti využívání bankovních produktů neziskovými organizacemi
Špatná, Hedvika ; Nový, Jan (advisor)
V bakalářské práci se týká bankovních produktů určených pro soukromoprávní neziskové organizace. Jsou zde uvedeny hlavní rysy a charakteristika bankovních produktů, přehled základních bankovních produktů. Byly představeny produkty bank sídlících v Jindřichově Hradci a provedena analýza nákladovosti vzájemně srovnatelných produktů těchto bank.
Financování neziskových organizací na Jindřichohradecku
Čížek, Jan ; Nový, Jan (advisor)
Práce prezentuje výsledky průzkumu mezi regionálními nestátními neziskovými organizacemi v oblasti Jindřichohradecka zaměřeného na zjištění struktury jejich finančních zdrojů. Zabývá se také obecně neziskovým sektorem a možnostmi financování neziskových organizací. Na základě výsledků dotazníkového šetření posuzuje frekvenci využívání jednotlivých zdrojů a určení příčin jejich nízkých či vysokých preferencí při jejich vyhledávání a využívání a obsahuje návrh optimálního řešení zjištěných disproporcí.
Financování neziskových organizací na Jindřichohradecku
Fröhlich, Vojtěch ; Nový, Jan (advisor)
Práce prezentuje výsledky průzkumu mezi regionálními nestátními neziskovými organizacemi v oblasti Jindřichohradecka zaměřeného na zjištění struktury jejich finančních zdrojů. Zabývá se také obecně neziskovým sektorem a možnostmi financování neziskových organizací. Na základě výsledků dotazníkového šetření posuzuje frekvenci využívání jednotlivých zdrojů a určení příčin jejich nízkých či vysokých preferencí při jejich vyhledávání a využívání a obsahuje návrh optimálního řešení zjištěných disproporcí.
Finanční postavení obcí
Flaška, Václav ; Krbová, Jana (advisor) ; Nový, Jan (referee)
Diplomová práce podává přehled finančního hospodaření města Nepomuk za poslední volební období, dále předkládá návrh možného programu rozvoje obce, který doposud v Nepomuku schází a sestavuje rozpočtový výhled s finanční, věcnou a časovou návazností na navržený program rozvoje obce. Rozpočtový výhled také uvádí možná alternativa financování navržených aktivit programu rozvoje obce. Diplomová práce by měla být přínosem pro další zpracování rozpočtu města Nepomuk a impulsem pro další rozvoj města.
Public collections in the Czech republic
Šmucr, Daniel Bc. ; Nový, Jan (advisor) ; Sedláková, Jaroslava (referee)
Diplomová práce popisuje zejména zákon č. 117/2001 Sb. v teoretické části a srovnává veřejné sbírky v České republice z pohledu stanovených ukazatelů (např. územní rozsah) v praktické části. Jedná se o komparaci 2169 veřejných sbírek, které byly zakládány nejdříve k 1.6.2001 a nejpozději k 1.5.2006. Data byla zjišťována vlastním výzkumem z veřejné internetové databáze, kterou vede ministerstvo vnitra České republiky.
Vnímání Národní galerie v Praze obyvateli Čech a Moravy
Masařová, Šárka Bc. ; Nový, Jan (advisor) ; Raimondová, Luďka (referee)
Práce analyzuje současné vnímání image Národní galerie v Praze obyvateli Prahy, Písku a Uherského Hradiště. Zjištěná data jsou vzájemně komparována a jsou navržena řešení zjištěných disproporcí.
Implementace direktiv v Teplárně Strakonice, a.s.
Matoušková, Petra Bc. ; Nový, Jan (advisor) ; Filip, Jan (referee)
Záměrem teoretické části je představit Evropské schéma obchodování s povolenkami(EU-TS), Kjótský protokol, národní alokační plán, fungování systému obchodování s povolenkami, způsoby obchodování s povolenkami na trhu, atd. V praktické části se práce zabývá navrhováním strategie nakládání s povolenkami na emise skleníkových plynů přidělených dle EU-ETS společnosti Teplárna Strakonice, a.s. na druhé obchodovací období 2008 - 2012. Obsahem praktické části je představení společnosti Teplárna Strakonice, analýza obchodovacího období 2005 - 2007 v TST, analýza klíčových faktorů obchodovacího období 2008 - 2012 a návhr strategie nakládání s povolenkami na obddobí 2008 - 2012 v TST.
Public spending programmes
Slavíková, Jitka Bc. ; Krbová, Jana (advisor) ; Nový, Jan (referee)
Práce pojednává o veřejných výdajových programech v rámci politiky soudržnosti Evropské unie. Jsou zde popsány základní pojmy regionální politiky jako takové, principy fungování politiky soudržnosti, včetně jejích specifik ve Velké Británii a České republice. Taktéž je zde obsažen popis komunikační strategie strukturálních fondů a komunikační nástroje. Je zde popsán postup sestavování, výběru a hodnocení projektových žádostí. Praktická práce zjišťuje a hodnotí zkušenosti organizací ve veřejném sektoru s činostmi souvisejícími s procesem získávání finanční podpory ze strukturálních fondů.
Čerpání prostředků ze strukturálních fondů neziskovými organizacemi
Maroušková, Monika Bc. ; Nový, Jan (advisor) ; Krbová, Jana (referee)
Práce se zabývá systémem Strukturální politiky Evropské unie v období 2000-2006, porovnává předpoklady ziskových a neziskových organizací pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie a analyzuje dosavadní zkušenosti neziskových organizací v této oblasti. Součástí práce jsou návrhy a doporučení k nápravě zjištěných problémů a nedostatků.
Social services in certain town
Šabatková, Martina Bc. ; Sedláková, Jaroslava (advisor) ; Nový, Jan (referee)
Práce hodnotí na vybrané skupině ohrožené sociálním vyloučením (senioři, zdravotně postižení, etnikum, mládež s rizikovým chováním,..) nabídku sociálních služeb pro tuto skupinu v konkrétním městě, uvádí SWOT analýzu vybraných institucí sociálních služeb a doporučuje změny v kvalitě a financování vybraných institucí sociálních služeb.

National Repository of Grey Literature : 88 records found   beginprevious79 - 88  jump to record:
See also: similar author names
3 NOVÝ, Jan
2 Nový, Jakub
2 Nový, Jindřich
3 Nový, Jiří
4 Nový, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.