National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Urban and architectural transformation of a former industrial site Karolina
Mrázková, Magdaléna ; Biegel, Richard (advisor) ; Strakoš, Martin (referee)
The work deals with urban and architectural development of the industrial site Karolina in Ostrava. In terms of similar industrial areas, Karolina is outstanding in unusual location in the vicinity of the city center. On the edge of the central Moravian Ostrava was growing in the late 19th and throughout the 20th century industrial park with an area of around thirty hectares, which had an impact on the overall image of the city. The local coking plant and the near Žofínský smelter were operated until the second half of 20th century when the heavy industry started loosing its importance. With plans for the necessary redevelopment of the area was also important to show how to use the whole area in the future. Even in the end of the '60s was first few urbanistic studies. Some of them included demolition of the local buildings and also a solution for the new area look in the future. Proposals for the completion of Karolina were many, since the late '80s there were several urban planning and architectural competitions and later in 2000 even with international participation. The surprising result of forty years of development for the Karolina, eventually in 2006 became a developer competition, which notionally sealed the development of the entire area in the future. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Analýza komunikace značky Harry Potter
Mrázková, Magdalena ; Postler, Milan (advisor)
Představovat Harryho Pottera je vcelku zbytečné, neboť v dnešní době snad už neexistuje nikdo, kdo by o něm ještě nikdy neslyšel. Zcela mimořádný úspěch značky Harry Potter je na jedné straně bezpochyby primárně zásluhou kvalitního výrobku. Na druhé straně nutno přiznat, že bez dobré komunikace by i tento zajímavý, a zajisté kvalitní literární produkt, mohl zůstat v mase dětské literatury zcela nepovšimnut. Kladu si tedy za cíl pokusit se zmapovat prostředky, jakými je tak úspěšná značka komunikována, určit faktory, které hrály zásadní význam na cestě k jejímu celosvětovému úspěchu a následně odpovědět na otázku, zda je možné úspěch značky zopakovat, a pokud ano, tak za jakých předpokladů.Teoretickou část své práce uvádím charakteristikou přitažlivého příběhu, který stál na začátku. Dále popisuji narůstající úspěch jeho knižní podoby, a následně i jeho filmového zpracování. Obecnou definicí značky a komunikačních prostředků obracím pozornost na vznik značky Harry Potter a na prostředky (média), jimiž jsou komunikovány její dvě hlavní složky, knihy a filmy. Ostatní složky, jako hračky, oblečení, videohry, zábavní park aj., opomíjím, neboť jsou složkami okrajovými, ze značky profitujícími. V praktické části své práce se pokusím analyzovat jednotlivé komunikační prostředky používané při propagaci značky Harry Potter ve světě, především ve Velké Británii a Spojených státech, zemích z hlediska komunikační strategie značky určujících, s přihlédnutím ke komunikaci v České republice. Jelikož komunikace obou hlavních složek značky, knih a filmů, probíhá striktně odděleně, analyzuji použití jednotlivých komunikačních prostředků zvlášť u knih a zvlášť u filmů.
Obchodní a kulturní zvláštnosti Dominikánské republiky
Mrázková, Magdalena ; Mišovská, Soňa (advisor)
Práce přináší základní informace, charakterizující Dominikánskou republiku se zvláštním zřetelem k ekonomickým a obchodním podmínkám a specifikům a pohledem do kulturní oblasti.

See also: similar author names
4 MRÁZKOVÁ, Michaela
2 MRÁZKOVÁ, Miroslava
3 Mrázková, Magdaléna
4 Mrázková, Marcela
7 Mrázková, Marie
2 Mrázková, Marta
8 Mrázková, Martina
1 Mrázková, Marína
4 Mrázková, Michaela
2 Mrázková, Milada
3 Mrázková, Miloslava
3 Mrázková, Miriam
2 Mrázková, Miroslava
2 Mrázková, Monika