National Repository of Grey Literature 14 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Evolutionary Design of Quantum Operator
Kraus, Pavel ; Mrázek, Vojtěch (referee) ; Bidlo, Michal (advisor)
The goal of this thesis is to utilize various evolutionary algorithms for quantum operator design in the form of unitary matrices in direct representation. Evolution strategy, differential evolution, Particle Swarm Optimization and artificial bee colony algorithms were chosen. In this thesis, the third and fourth algorithms were used for the first time in relation to quantum operator design. The experiments have shown that the utilization of direct representation gives results of acceptable quality.
Evolutionary Design of Quantum Operator
Kraus, Pavel ; Mrázek, Vojtěch (referee) ; Bidlo, Michal (advisor)
The goal of this thesis is to utilize various evolutionary algorithms for quantum operator design in the form of unitary matrices in direct representation. Evolution strategy, differential evolution, Particle Swarm Optimization and artificial bee colony algorithms were chosen. In this thesis, the third and fourth algorithms were used for the first time in relation to quantum operator design. The experiments have shown that the utilization of direct representation gives results of acceptable quality.
The Impact of Taxation of Dividends and Capital Gains on Return on Shares and Share Price Behavior in Germany
Kraus, Pavel ; Marek, Petr (advisor) ; Kodera, Jan (referee) ; Hrdý, Milan (referee)
The impact of taxation on total return on shares and share price behavior around ex-dividend day is an ongoing problem in the field of Corporate Finance. Several groups of theoretical approaches have evolved since 1950s. Proponents of tax impact argue that share prices decline around ex-dividend day. The extent of decline is also a subject of academic discussions. Moreover, they also claim that shares with higher dividend yield must amount to higher total return on shares before tax in order to keep the total return on shares after tax equal for all kinds of shares. On the contrary, proponents of signalling effect insist on rising share prices around ex-dividend day. This dissertation is mainly aimed at empirical evaluation of the most significant findings mentioned above; based on tests of statistical hypothesis and regression and correlation analysis. The empirical study uses relevant data of German Stock Exchange in Frankfurt upon Main from 2001 till 2009. Additionally, the changes in taxation of dividends and capital gains in 2001 and 2008 are thoroughly explained and analysed with regard to return on shares and share price behavior. The dissertation is divided into 3 main parts including an analysis of current findings, explanation of main elements of tax reforms in 2001 and 2009 and, finally, an empirical analysis. The analysis of current findings includes a review of significant research on share price behavior around ex-dividend day, signalling effect and relationship between dividend yield and total return on shares before and after tax. Moreover, the verified hypotheses in this dissertation were deduced from revailing conclusions of the review. The explanation of main elements of tax reforms in 2001 and 2008 is focused on description of changes in taxation of dividends and capital gains. In 2001, the full imputation method eliminating double axation of dividends was removed and replaced by half-income method taxing only a half of dividend. In 2008, the half-income method was replaced by withholding tax; under defined circumstances by the 60%-income method taxing 60% of dividends. In an empirical analysis, the hypothesis about decline of share price around ex-dividend day and the hypothesis about decline of share price equal to dividend after tax were tested. Additionally, existence of positive relationship between total return on shares before tax and dividend yield and existence of no significant relationship between total return on shares after tax and dividend yield were verified. The decline of share prices was proved in every year. The existence of positive relationship between total return on shares before tax and dividend yield was confirmed in every year except 2006 and 2008.
Počátky dividendové teorie
Paliculin, Marek ; Marek, Petr (advisor) ; Kraus, Pavel (referee)
Cílem této práce je přiblížit čtenářům počátky vývoje dividendové teorie a zhodnotit vliv dividendové politiky na hodnotu společnosti. První část je věnována počátkům výplaty dividend a historii dividendové politiky do druhé poloviny dvacátého století. Další část se věnuje ranným empirickým studiím a pro ? dividendové škole. Třetí část je zaměřena na vliv dividendové politiky v prostředí dokonalého kapitálového trhu a vznik neutrální dividendové školy. Další část se věnuje hodnocení vlivu daňového a informačního efektu na dividendovou politiku. V páté části jsou zmíněny modely optimalizace dividendové politiky a v šesté části jsou zmíněny další nedokonalosti trhu. Sedmá část se věnuje minimalizaci nákladů spojených s výplatou dividendy. Poslední část přináší shrnutí a vyhodnocení přínosu dividendové teorie pro stanovení optimální dividendové politiky firmy.
Finanční analýza podniku
Hubertová, Angelika ; Marek, Petr (advisor) ; Kraus, Pavel (referee)
Tato diplomová práce pojednává o finanční analýze a mezipodnikovém srovnání podniku STRABAG a.s. v období let 2002-2005. Cílem této práce je zhodnotit finanční zdraví podniku pomocí vybraných metod a srovnat podnik s největšími konkurenty z odvětví. V závěru je zhodnocena celková finanční situace podniku a zároveň jsou identifikovány příčiny některých nalezených problémů.
Finanční analýza organizace Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Kužvardová, Pavla ; Hrdá, Jaroslava (advisor) ; Kraus, Pavel (referee)
Diplomová práce na základě provedené finanční analýzy organizace Správa železniční dopravní cesty, s.o. hodnotí její finanční zdraví během sledovaného období 2003 - 2005. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část vymezuje pojem, význam a použití finanční analýzy, vysvětluje důležitost finanční analýzy, popisuje základní používané metody finanční analýzy se zaměřením na ty, které jsou následně aplikovány v části praktické. Praktická část začíná stručnou charakteristikou organizace a následuje samotná finanční analýza SŽDC. Nakonec je provedeno souhrnné hodnocení finanční situace SŽDC pomocí vybraných bonitních a bankrotních modelů.
Finančná analýza a medzipodnikové porovnanie spoločnosti Tvrdošínska mliekareň s.r.o.
Slota, Michal ; Marek, Petr (advisor) ; Kraus, Pavel (referee)
Tato diplomová práce se zabývá finanční analýzou a mezipodnikovým srovnáním společnosti Tvrdošínska mliekareň s.r.o. Práce je zaměřena na posouzení finančního zdraví společnosti prostřednictvím různých vybraných ukazovatelů a metod, běžně používaných i v praxi a na mezipodnikové srovnání s konkurenčními podniky z mlékárenského odvětví. Na základě této analýzy a porovnání jsou vyvozeny závěry o úspěšnosti řízení podniku. Výsledkem diplomové práce je závěrečné zhodnocení hospodaření podniku a posléze nalezení příčin, zodpovědných za nežádoucí stav.

National Repository of Grey Literature : 14 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
3 KRAUS, Petr
3 Kraus, Petr
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.