National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Život a kultura v České republice očima cizinců: Sonda do prostředí mezinárodní firmy IBM
Ježková, Marie
Life and Culture of the Czech Republic from Foreigners´ Perspective: Research in IBM´s Environment. Diploma Thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2016. Diploma thesis is focused on IBM Delivery Center foreigners´ opinion about life and culture in the Czech Republic. The beginning of the theoretical part mentions prior researches about life quality in the Czech Republic and the opinion of native Czech people. In addition, there are references about foreigners and their rights and obligations in the Czech law. The theoretical part concludes with explanations of essential terms of this thesis such as culture, communication, culture shock and adaptability. The practical portion of this thesis presents results from the opinion about life and culture in the Czech Republic survey. These results are then discussed in 2 different captures - European and non-European foreigners. In conclusion, the ascertained results are compared and evaluated in the end of the thesis.
Život a kultura v České republice očima cizinců: Sonda do prostředí mezinárodní firmy IBM
Ježková, Marie
Life and Culture of the Czech Republic from Foreigners´ Perspective: Research in IBM´s Environment. Diploma Thesis. Brno: Mendel University in Brno, 2016. Diploma thesis is focused on IBM Delivery Center foreigners´ opinion about life and culture in the Czech Republic. The beginning of the theoretical part mentions prior researches about life quality in the Czech Republic and the opinion of native Czech people. In addition, there are references about foreigners and their rights and obligations in the Czech law. The theoretical part concludes with explanations of essential terms of this thesis such as culture, communication, culture shock and adaptability. The practical portion of this thesis presents results from the opinion about life and culture in the Czech Republic survey. These results are then discussed in 2 different captures - European and non-European foreigners. In conclusion, the ascertained results are compared and evaluated in the end of the thesis.
Podniková kultura firmy Glaverbel Czech, a.s. v letech 2002 a 2007
Ježková, Marie ; Nový, Ivan (advisor) ; Teuflová, Jaroslava (referee)
Práce se zabývá podnikovou kulturou mezinárodní firmy. V teoretické části jsou objasněny základní pojmy, charakteristiky a východiska dané problematiky. Část praktická je zaměřena na analýzu podnikové kultury firmy Glaverbel Czech, a.s. Cílem bylo komplexně zmapovat a vyhodnotit základní prvky a principy podnikové kultury a identifikovat zásadní změny, ke kterým v této oblasti během posledních pěti let došlo. Analýza vychází z empirického výzkumu. Na základě takto získaných výsledků a po jejich porovnání s výsledky výzkumu z roku 2002, byla navržena optimalizační opatření v jednotlivých aspektech podnikové kultury.

See also: similar author names
10 JEŽKOVÁ, Martina
6 JEŽKOVÁ, Michaela
1 JEŽKOVÁ, Miroslava
5 Ježková, Markéta
10 Ježková, Martina
6 Ježková, Michaela
1 Ježková, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.