National Repository of Grey Literature 122 records found  beginprevious113 - 122  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Level of reading skills and attitude to reading according to teaching method of initial reading
Pešková, Kateřina ; Housarová, Blanka (referee)
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 17/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není k dispozici.
The Quality of Life of a Person with Parkinson?s Disease with a view to Speech and Communication
Blabolová, Anna ; Housarová, Blanka (advisor) ; Škodová, Jana (referee)
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 17/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není k dispozici.
Support Material for Therapy Narration of a Story for Gained Communicative Ability
Vašková, Michaela ; Housarová, Blanka (advisor) ; Sýsová, Jana (referee)
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 tel.: +420 221 900 111 www.pedf.cuni.cz IČ 00216208 DIČ CZ00216208 Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 17/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není k dispozici.
The Influence of Psycho-relaxation Exercises on Children with ADHD/ADD
Krejčová, Renata ; Michalová, Zdena (advisor) ; Housarová, Blanka (referee)
The presented thesis focused on the influence of psychorelaxation exercises on the personality of a child with ADHD/ADD. The purpose of the thesis was to monitor the effect of psychorelaxation exercises on the difficulties that children suffering from thistype of disorder face. The survey aspired to find out how much do the psychorelaxation exercises help to increase the level of attention and concentration as well as the development of social skills of children who are part of a special-education kindergartenclass.The theoretical part dealt with the problems of behavioral disorder and the importance of psychorelaxation for this type of children in particular. The practical part focused on the psychorelaxation exercises themselves, with the emphasis on finding out their level of influence on children with ADHD/ADD. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Communication, Speech and Language in Children with ADHD symptoms (a case study)
Hrůzová-Rychtaříková, Lenka ; Housarová, Blanka (advisor) ; Michalová, Zdeňka (referee)
This dissertation is aimed at case study which purpose is to map out the development process of communication (pragmatic), cognitive and motor skills in children with ADHD symptoms. The theoretical part comes from findings of neurobiology, human physiological development and speech disorders that may be a cause of communication problems. Communication diffículties can also display in area of human behavior. The practical part contains video recordings of a child who comes from incomplete family and socially deprived environment. These video recordings (taken in 2005 - 2006) are analyzed and compared with obtained results of second child who comes from a stimulative environment and whose progress is with development delays as well. The conclusion includes evaluation of the disadvantaged chilďs progress that is emphasized on the areas that were improved.
Logopaediac Aids in Practice
Šifferová, Olga ; Housarová, Blanka (advisor) ; Sýsová, Jana (referee)
Tématem rigorózní práce je problematika teoretické báze a praktické báze pomůcky v logopedické intervenci. Teoretická část se představuje historická náhled v používání a vymezování pojmu pomůcka. Charakteristika postupuje od obecného pojetí ke speciálnímu vymezení. Jednotlivé kapitoly umožňují hlubší pohled na dílčí problematiku, např. klasifikace, funkce, zásady. Největší prostor je věnován pomůckám v logopedii. V rámci praktické části budou prezentovány výsledky orientačního průzkumu zaměřeného na postojové názory a odborné pohledy na logopedickou pomůcku. Informace představené v rigorózní práci by měly přispět ke komplexnímu, ucelenému pohledu na problematiku teoretické základny a pragmatického užívání logopedických pomůcek, se zaměřením na děti s narušenou komunikační schopností. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
An Analysis of Speech Problems in Persons with Parkinson?s Disease
Šimonková, Ivona ; Housarová, Blanka (advisor) ; Voldřichová, Michaela (referee)
The thesis deals with the diagnosis of impaired communication ability of patients suffering from Parkinson's disease. The theoretical part surveys the up to now knowledge of Parkinson's disease, speech problems connected with Parkinson's disease and specific possibilities of logopaedic diagnosis. In the practical part the speech of people suffering from Parkinson's disease is assessed. Dysarthric speech impairments are assessed in relation to the length of Parkinson's disease. Test 3F (used for diagnosing dysarthric patients) is used to examine a group of people suffering from Parkinson's disease. The people are divided into three groups according to the length of their disease.
An Examination of Pragmatic Communication Abilities aimed at Children with Asperger?s Syndrome
Bělohlávková, Lucie ; Housarová, Blanka (advisor) ; Michalová, Zdena (referee)
Das Ziel meiner Diplomarbeit ist die Vergleichung der Kommunikationsfähigkeiten bei den Kinder mit Asperger Syndrom und der üblichen Population. Diese Vergleichung möchte ich durch Children Communication Checklist (Bishop, 1998) realisieren. Soweit ich weiss, in der Tschechischen Republik hat es noch niemand versucht und deshalb glaube ich, dass es wirklich ein grosser Beitrag sein konnte - vor allem im Bereich der modernen Logopädie (als die Wissenschaft über gestörte Kommunikationsfahigkeiten).
Possibilities for Logopaediac Prevention under the conditions of common Nursery Schools
Švarcová, Lucie ; Housarová, Blanka (advisor) ; Sýsová, Jana (referee)
This dissertation wants to check, which possibilities has logopedics prevention in conditions of the kindergarten.There will be mentioned conception of prevention from generál and logopedical aspects in the teoretical part. The practical part will be oriented on activity and practical check of experiment, based on the systematic influence of the motoric skills by the aged specify group of children in the kindergarten environment. It supposed that regular stimulation of motoric skills conduce to high efect activity in articulation and it could contribute to prevention of speech abnormality.
Difficulties for Pupils with Dysphasia when learning English
Pilousová Baumannová, Gabriela ; Housarová, Blanka (advisor) ; Michalová, Zdena (referee)
Z kvalitativní analýzy uvedené v kapitole 4.7 implicitně vyplývá, že se dosavadní metodika výuky cizích jazyků u dysfatických žáků příliš neosvědčuje. Je proto třeba hledat jiné postupy, které by pomohly kompenzovat specifické nedostatky těchto žáků. V následujícím textu jsou již navržena některá konkrétní opatření zmírňující dopad vývojové dysfázie na osvojování angličtiny či cizího jazyka obecně. Tato opatření se týkají orálního a písemného projevu žáka, vyučovacích pomůcek, zadávání domácích úkolů a celkové motivace k učení cizímu jazyku. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

National Repository of Grey Literature : 122 records found   beginprevious113 - 122  jump to record: