National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Individualization in education of children in kindergartens
Benešová, Ludmila ; Hejlová, Helena (advisor) ; Krčmářová, Tereza (referee)
Education and training affect the way children's behavior, we shape children's attitudes and values. One of the ways which we can develop the personality of a child in kindergarten is to use the principle of individuation. The theoretical part is, besides development of individualization in the upbringing and education of children of preschool age, given the current requirements for the individualization of children in kindergartens. It discusses the development and acceptance of the basic needs of children of preschool age, specifies the conditions, the position of teacher for individualizing education of children in kindergarten. The practical part verifies the possibility of individualization in age heterogeneous and homogeneous model. Assesses differences and experience in these models in the approaches of preschool teachers including the effect of a specific environment specific kindergarten.
Individualization in education of children in kindergartens
Benešová, Ludmila ; Hejlová, Helena (advisor) ; Krčmářová, Tereza (referee)
Education and training affect the way children's behavior, we shape children's attitudes and values. One of the ways which we can develop the personality of a child in kindergarten is to use the principle of individuation. The theoretical part is, besides development of individualization in the upbringing and education of children of preschool age, given the current requirements for the individualization of children in kindergartens. It discusses the development and acceptance of the basic needs of children of preschool age, specifies the conditions, the position of teacher for individualizing education of children in kindergarten. The practical part verifies the possibility of individualization in age heterogeneous and homogeneous model. Assesses differences and experience in these models in the approaches of preschool teachers including the effect of a specific environment specific kindergarten.
Cataloguing of electronic publications - non-periodical monographs - based on RDA in the MARC21 format
Lichtenbergová, Edita, ; Balíková, Marie, ; Benešová, Ludmila, ; Přibylová, Jarmila, ; Svobodová, Jaroslava,
Metodika obsahuje výčet povinných údajů bibliografického záznamu a jejich popis (na úrovni minimálního a doporučeného záznamu pro Souborný katalog ČR), je předpokladem pro sdílení záznamů mezi knihovnami. Vzhledem k tomu, že jsou v metodice akceptovány mezinárodní standardy a zohledněny povinné údaje specifikované v jejich rámci, umožňuje certifikovaná metodika rovněž sdílení záznamů na mezinárodní úrovni.
Fulltext: Download fulltextPDF
Leisure Time Activities in the Master Křišťan of Prachatice Seniors´Home
BENEŠOVÁ, Ludmila
Baccalaureate work is focused on the offer of leisure time activities of senior citizens living in the Master Křišťan Seniors´ Home based in Prachatice. The theoretical section of my baccalaureate work is divided into three basic topics. The first section deals with old age and aging in general, the second is focused on senior citizens living in institutions and the third is concerned with the choice of leisure time activities available to the aged. The objective of my baccalaureate work it to map the range of leisure time activities offered to the inmates of the Master Křišťan Seniors´ Home based in Prachatice and to find out how the inmates of the said home for the aged are satisfied with their current choice of leisure time activities. In connection with the above mentioned objective a hypothesis has been set up, i. e. that the senior citizens living in the Master Křišťan of Prachatice Seniors´ Home are satisfied with the range of their current leisure time activities offered. Quantitative research, namely questionnaire and controlled interview with the inmates, has been applied to verify the hypothesis as above. An evaluation of the research results has proved the hypothesis. The research has shown that a majority of the respondents consider their leisure time activities offered by the Master Křišťan of Prachatice Seniors´ Home acceptable and satisfying and that the choice of leisure time activities is sufficient. Some inmates have stated that they miss gardening. Accordingly, I would recommend granting the senior inmates the chance to work in the garden in compliance with their individual health condition. Further, I would recommend training full-time members of the seniors´ home staff specialized in creating and implementing leisure time activities for the inmates.
Folk Song from the Region of Chodsko in Kindergarten
BENEŠOVÁ, Ludmila
Přínos a uplatnění lidové písně v mateřské škole. Teoretická část je věnována postavení hudebních aktivit v současném předškolním vzdělávání a rozvoji hudebnosti dítěte chodskou lidovou písní. Obsahem praktické části je ŠVP a ukázky TVP vycházející z chodské lidové písně a směřujíví k cílům současného předškolního vzdělávání.

See also: similar author names
21 BENEŠOVÁ, Lenka
27 BENEŠOVÁ, Lucie
21 Benešová, Lenka
27 Benešová, Lucie
4 Benešová, Ludmila
1 Benešová, Ludmila,
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.