National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Systém elektronické evidence přepravy nebezpečného odpadu - aktuální informace
Rýpalová, Pavlína ; Polčáková, Martina
Agenda elektronického ohlašování přepravy nebezpečného odpadu je v současné době připravena, a to v samostatném modulu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) zvaném Systém evidence přepravy nebezpečného odpadu (SEPNO).
Fulltext: Download fulltextPDF
Potenciál geocachingu pro podporu turismu v Nikaragui
Polčáková ., Martina
The thesis is focused on the potential Geocaching in the development of tourism in Nicaragua and is divided into several parts. First, it addressed the general issue of tourism, further explained the concept of Geocaching and then presented to the destination country, Nicaragua. There are also mentioned cases of realization Geocaching as a support tool for regional development, the impact on the target group, the advantages and disadvantages Geocaching etc. This thesis draws on literary sources, scientific articles and Internet resources. The next part is a SWOT analysis of Nicaragua in terms of tourism and SWOT analysis Geocaching. They are then chosen and the approach of the project and designed a project topic. Sustainability of the project and setting goals are discussed in the next chapter. The last part deals with the design of the project, which is solved by reaching the goals of this work, therefore, to develop tourism in the country using Geocaching. Furthermore, there is shown a diagram of the project, its phases and funding.
Analysis of Information Systems for SMEs
Rýparová, Kateřina ; Švecová, Lenka (advisor) ; Polčáková, Martina (referee)
At the beginning of the work deals with the reasons for the election of this theme, the setting of objectives and review the current labor market information systems in the Czech Republic. The theoretical part inclined to the definition and the definition of ERP system and the SME sector. This section includes the issue of security of information systems. The practical part contains the definition of the survey methodology, the requirements for the award of IS in SMEs, Defining criteria and performance of selected information systems. These systems are analyzed according to established criteria and detailed evaluation. In conclusion, I conducted an overall average of all sub-criteria, and pointed to the best evaluated information system.
Systémová analýza a optimalizace obchodního domu
Polčáková, Martina ; Toman, Prokop (advisor) ; Dudová, Lenka (referee)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou konkrétního obchodního centra, jeho fungováním, řízením a procesy. Nejprve vymezuje základní trendy tohoto typu podnikání, poté se zabývá představením samotné firmy a identifikací jejího okolí. Hlavní část práce spočívá v analýze procesních oblastí firmy a na základě teoretických znalostí a rešerše zdrojů navrhuje možnosti zlepšení problémových oblastí s přihlédnutím k moderním trendům v tomto typu podnikání. Práce je zaměřena zejména na stanovení strategie a analýzu a návrh komunikačních procesů.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.