National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Systém elektronické evidence přepravy nebezpečného odpadu - aktuální informace
Rýpalová, Pavlína ; Polčáková, Martina
Agenda elektronického ohlašování přepravy nebezpečného odpadu je v současné době připravena, a to v samostatném modulu Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) zvaném Systém evidence přepravy nebezpečného odpadu (SEPNO).
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.