National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Smart Home
Pitra, Ondřej ; Jašková, Jana (referee) ; Kazda, Tomáš (referee) ; Šedrlová, Magdalena (advisor)
Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře a popsat mu základní principy, charakteristiky a použití mého vlastního projektu s názvem Chytrá domácnost. V této práci se budu zabývat dosavadním stavem mého projektu a dále popíši budoucí plány pro moji Chytrou domácnost. Taktéž představím a porovnám systémy chytrých domů od firem, které se touto technologií zabývají několik let.