Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 

Warning: Requested record does not seem to exist.
Analýza sběru dat ve vybrané firmě
Jun, Jakub ; Plášková, Alena (vedoucí práce) ; Martínez, Felipe (oponent)
Diplomová práce se zabývá procesem sběru dat ve vybrané společnosti. Cílem práce je popis a zmapování procesu sběru dat, analýza stávající situace a na základě dostupných zjištění navržení možných zlepšení do budoucna. První část práce je zaměřena na teoretickou základnu týkající se sběru dat. Přiblíženy jsou základy managementu kvality a normy ISO 9001:2015 v souvislosti se sběrem dat. Prostor je věnován pojmu proces a nástrojům pro jeho mapování. Představena je metoda FMEA, která je využita pro hodnocení stávající situace a nalezení míst, kterým je se třeba věnovat při zlepšeních do budoucna. Přiblíženy jsou také jednotlivé metody sběru dat. Druhá, praktická část práce představuje vybranou organizaci. Využitím několika nástrojů pro mapování procesů je popsán výrobní proces s jednotlivými místy sběru dat. Na základě výstupu z mapování je analyzována stávající situace s důrazem na nalezení rizikových míst procesu sběru dat. Na základě zjištěných skutečností jsou navrženy možné úpravy.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.