Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1,719 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.12 vteřin. 

Zpráva o materiálovém průzkumu oleje na plátně od pokračovatele Petra Brandla – Žebrák (Sv. Antonín?). Národní galerie v Praze
Hradilová, J. ; Hradil, David ; Šímová, Veronika ; Patsch, J.
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další mertody, zejména infračervená spektroskopie a MALDI-TOF, jsou použity k identifikaci pojiv.

Zpráva o materiálovém průzkumu Kostela 14. Sv. pomocníků v Kadani, Františkánský klášter – severní stěna s erby KP II
Hradilová, J. ; Hradil, David ; Kučková, Štěpánka ; Šímová, Veronika ; Bezdička, Petr
Materiálový průzkum malby v rámci restaurátorského zásahu využívá zejména metod optické a elektronové mikroskopie a mikroanalýzy fragmentárních příčných řezů barevných vrstev k identifikaci pigmentů a popisu stratigrafie přemaleb, což přispívá ke správné volbě restaurátorského postupu. Další mertody, zejména infračervená spektroskopie a MALDI-TOF, jsou použity k identifikaci pojiv.

Posouzení stavu budovy Národního muzea v Praze, Václavské náměstí 68, Praha l
Drdácký, Miloš ; Slížková, Zuzana
Zpráva uvádí výsledky podrobného průzkumu stavu objektu Národního muzea v Praze, jeho poruch a poškození. Dále shrnuje výsledky některý vědeckých šetření v oblasti působení větru na budovu a její znečišťování prachem, zejména výsledky modelových zkoušek v klimatickém tunelu, výsledky materiálových analýz a dotazníkového šetření postojů veřejnosti ke znečištění a poruchám obvodového pláště. Průzkum je bohatě dokumentován fotografiemi.

Zpráva o hodnotitelské misi do Regensburgu
Drdácký, Miloš
Zpráva přináší výsledky hodnotitelské mise ICOMOS do Regensburgu a Stadtamhofu – města, které je nominováno na zápis do seznamu Světového dědictví UNESCO. Jednotlivé části zprávy se zabývají základními rysy nominovaného subjektu, hranicemi zapisovaného území a jeho ochranným pásmem, právní ochranou, správou a plánem budoucí správy, památkovou péčí, cestovním ruchem, autenticitou, kulturním významem a dalšími aspekty, zejména ochranou proti přírodním katastrofám a postojem občanů města k památkám a zápisu na seznam. Poslední aspekt byl zkoumán dotazníkovou akcí a její krátké vyhodnocení je ve zprávě uvedeno.

Nedestruktivní průzkum jižní stěny objektu hejtmanství Státního hradu Křivoklát a stanovisko k návrhu jejího statického zajištění
Drdácký, Miloš ; Lesák, Jaroslav
Zpráva popisuje výsledky zkoumání historického zdiva jižní stěny hejtmanství hradu Křivoklátu pomocí termografie a videoskopu. Informativní průzkum byl proveden i v hradní kapli. Analyzuje poruchy zdiva a formuluje stanovisko k návrhu statického zajištění objektu a jižní parkánové zdi.

Posouzení stavu krovu a bednění klenby s freskou od V.V.Reinera nad schodištěm v Černínském paláci
Drdácký, Miloš ; Frankl, Jiří
Zpráva uvádí výsledky průzkumu zdravotního stavu a poruch krovu a bednění dřevěné klenby nesoucí freskovou malbu. Zvýšená pozornost je věnována biotickému poškození. V závěru jsou navržena doporučení pro sanaci konstrukcí.