Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Generování těkavých sloučenin – účinná technika vnášení vzorku pro ICP-MS
Musil, Stanislav
V rámci této přednášky byly prezentovány různé techniky generování těkavých sloučenin (specií), možnosti spojení s ICP-MS a nedávné výsledky naší laboratoře v oblasti fotochemického generování těkavých specií přechodných prvků.
GC-MS identification of photochemically generated volatile species of tungsten
Vyhnanovský, Jaromír ; Forczek, Sándor ; Musil, Stanislav
The presentation focused on the identification of volatile products of photochemical vapor generation of tungsten by GC-MS.
Fotochemické generování těkavých specií rhenia s detekcí hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem
Hašlová, Karolína ; Musil, Stanislav (vedoucí práce) ; Nováková, Eliška (oponent)
Tato bakalářská práce se věnuje optimalizaci podmínek fotochemického generování těkavých specií rhenia s detekcí metodou hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem. Fotochemické generování těkavých specií bylo prováděno pomocí ultrafialového záření ve vysokoúčinném fotochemickém reaktoru s vnitřním reakčním kanálem z prostředí kyseliny mravenčí a za přítomnosti reakčních modifikátorů. Postupně byly provedeny optimalizace parametrů, které mají vliv na účinnost generování - průtoková rychlost reakčního média (doba ozařování), koncentrace kyseliny mravenčí, přídavek kyseliny octové a reakčních modifikátorů (přechodných kovů) a průtoková rychlost nosného plynu. Použití vhodné kombinace reakčních modifikátorů - kademnatých a železnatých iontů, mělo klíčový vliv na generování těkavé specie a vedlo k více než 40násobnému zvýšení účinnosti generování. Dalšího (dvojnásobného) zvýšení účinnosti generování bylo dosaženo obalením vysokoúčinného fotochemického reaktoru hliníkovou fólií, pravděpodobně následkem účinnějšího ozařování vzorku v generátoru. Meze detekce (LOD) a stanovitelnosti (LOQ) byly určeny na 0,24 ng dm-3 a 0,80 ng dm-3 Re. Opakovatelnost metody činila 4,8 % pro koncentraci 100 ng dm-3 Re. Klíčová slova fotochemické generování těkavých specií, rhenium, hmotnostní spektrometrie s...
Novel photochemical vapor generation of rhenium for its ultratrace determination
Vyhnanovský, Jaromír ; Hašlová, K. ; Musil, Stanislav
The presentation focused on novel photochemical vapor generation of rhenium. Details on optimization of generation conditions and other important parameters regarding this sensitive methodology, as well as its possible applications were pointed out and discussed.
Photochemical vapor generation of cobalt for detection by inductively coupled plasma mass spectrometry
Vyhnanovský, Jaromír ; Musil, Stanislav
Volatile species of cobalt were generated in a flow-injection system, employing a high-efficiency flow-through UV photoreactor and a formic acid based medium. Optimal generation conditions were found as 10% (v/v) formic acid and 4 mol/L ammonium formate at a flow rate of 4 ml/min.
Optimization of photochemical vapor generation of nickel with ICP-MS detection
Šoukal, Jakub ; Musil, Stanislav
Photochemical vapor generation of Ni has been investigated in detail using ICP-MS as the detector.
Optimization of photochemical vapor generation of molybdenum as a sample introduction for ICP-MS
Šoukal, Jakub ; Musil, Stanislav
Conditions of photochemical vapor generation of molybdenum with ICP-MS detection have been in detail investigated.