Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Lingvistická charakteristika současného komiksu
Hradečný, Aleš ; Palkosková, Olga (vedoucí práce) ; Chejnová, Pavla (oponent)
Práce se zabývá komiksem a zejména jeho jazykovou stránkou. V první části představuje komiks jako kulturní fenomén a jeho různé definice, z nichž pak vybere nejlepší možnou. Dále se věnuje stručné historii komiksu a jeho vývoji z různých geografických pohledů. Pozornost je věnována jazyku komiksu a zejména jeho specifika, totiž unikátního vztahu slov a obrazů. Ve druhé části je proveden rozbor dvou komiksových knih od autorky Lucie Lomové, totiž Anča a Pepík z roku 1990 a Na odstřel z roku 2014. Výsledky rozborů jsou porovnány a z nich jsou vyvozeny závěry. Na pozadí rozborů jsou představeny společné znaky komiksového jazyka.
Lingvistická charakteristika současného komiksu
Hradečný, Aleš ; Palkosková, Olga (vedoucí práce) ; Chejnová, Pavla (oponent)
Práce se zabývá komiksem a zejména jeho jazykovou stránkou. V první části představuje komiks jako kulturní fenomén a jeho různé definice, z nichž pak vybere nejlepší možnou. Dále se věnuje stručné historii komiksu a jeho vývoji z různých geografických pohledů. Pozornost je věnována jazyku komiksu a zejména jeho specifika, totiž unikátního vztahu slov a obrazů. Ve druhé části je proveden rozbor dvou komiksových knih od autorky Lucie Lomové, totiž Anča a Pepík z roku 1990 a Na odstřel z roku 2014. Výsledky rozborů jsou porovnány a z nich jsou vyvozeny závěry. Na pozadí rozborů jsou představeny společné znaky komiksového jazyka.