Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Založení české fotbalové akademie v rozvojové zemi
Kotrba, Filip ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Založení české klubové fotbalové akademie v rozvojové zemi Cíle: Hlavním cílem je zjistit úskalí, přínosy a podmínky realizace akademie českého klubu v rozvojové zemi prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se zainteresovanými stranami (tzv. stakeholders). Při dosahování hlavního cíle je klíčové identifikovat a porozumět různým aspektům spojeným s realizací akademie. Metody: V práci byla využita kvalitativní metoda výzkumu. Z kvalitativní metody byla vybrána metoda polostrukturovaných rozhovorů. Zkoumaný soubor tvořilo 5 respondentů, kteří mají dlouholetou zkušenost s působením nejen v českém fotbalovém prostředí, ale disponují různými zkušenostmi i s fotbalem a fotbalovými akademii v rozvojových zemích, konkrétně v Africe. Výsledky: Z výsledků vyplynulo, že založení fotbalové klubové akademie v rozvojové zemi českým profesionálním fotbalovým klubem, je možné. Díky velice kvalitním českým mládežnickým fotbalovým akademiím má většina profesionálních fotbalových klubů pevný základ pro založení klubové akademie v rozvojové zemi. Přesto výstavba a provozování není vhodné pro český fotbalový klub z několika důvodů. Rozvojové země, v případě této práce africké země, jsou často prostředím, kulturou a legislativou jiná než Česká republika. České fotbalové kluby nemají dostatečně velkou...
Geografické aspekty původu vrcholových hráčů fotbalu - líhně fotbalistů: srovnání Česka a Srbska
Vukadinovič, Marko ; Tomeš, Jiří (vedoucí práce) ; Kunc, Josef (oponent)
Geografické aspekty původu vrcholových hráčů fotbalu - líhně fotbalistů: srovnání Česka a Srbska Abstrakt Tato práce si klade za cíl identifikovat líhně fotbalových talentů v Česku a Srbsku od roku 1993. K tomu se dostává nejprve prostřednictvím teoretických přístupů geografie sportu, dále dokumentuje globalizaci sportu a především šíření fotbalu v prostoru a čase. Předkládá rovněž kritéria úspěšné fotbalové akademie a zjišťuje pozitivní ekonomické efekty, které produkce profesionálních fotbalistů generuje. V analytické části poté zkoumá nejen regionální rozložení líhní, které identifikuje na základě rodiště, prvních žákovských, dorosteneckých a profesionálních klubů a přestupních cen jednotlivých hráčů, ale i vliv různých faktorů na úspěšnost klubu v domácí soutěži. Klíčová slova: geografické aspekty, původ, fotbalové líhně, transfery, ekonomické efekty Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.