Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Bellmanův Lost in a Forest Problem a jeho analýza
Haviger, Vojtěch ; Hoderová, Jana (oponent) ; Čermák, Jan (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá Bellmanovým problémem nalezení nejkratší únikové cesty z rovinné uzavřené konvexní množiny s neprázdným vnitřkem. Po zavedení pojmů potřebných k pochopení a řešení problému se následně práce zaměřuje na sestavení a diskuzi nejkratších únikových cest k vybraným tvarům dané množiny (kruh, kruhová výseč, nekonečný pás, obdélník, pravidelný mnohoúhelník, trojúhelník, polorovina, kružnice). Na závěr jsou získané poznatky shrnuty, a doplněny o některé otevřené problémy v této oblasti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.