Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Problematika prostřihování otvoru dvouvrstvým polotovarem
Kvapil, Štěpán ; Peterková, Eva (oponent) ; Císařová, Michaela (vedoucí práce)
Práce je zaměřena na návrh nástroje – střižníku pracujícího za tepla, kdy k prostřižení otvoru dochází ve spěchovaných koncích stabilizátoru. Jedná se tedy o děrování dvouvrstvého polotovaru, při kterém vzniká otřep na rozhraní vrstev, což je z hlediska požadavků zákazníka nežádoucí. Stabilizátor je montován do podvozku automobilu, kde je pomocí šroubů připevněn k nápravě. Literární studie je zaměřena na teorii a problematiku děrování. V praktické části je rozebráno několik konstrukčních řešení čel střižníků, z nichž byly vybrány tři typy tvaru čela. S tím byla spojena i změna konstrukčního řešení vyhazovače. Pro srovnání byly vybrány dva nástrojové materiály. Střižníky byly testovány na automatickém tvářecím centru. Po shrnutí a vyhodnocení všech praktických experimentů je navrženo optimální řešení nástroje určeného na prostřihování otvoru dvouvrstvým polotovarem.