Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 64 záznamů.  začátekpředchozí55 - 64  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Dopady zařazení památky do seznamu UNESCO: Studie č. 5.307
Cupalová, Marcela
Studie se zaměřuje na klíčovou otázku, zda lze ověřit závislost mezi zařazením zkoumaných měst do památkového dědictví UNESCO a vývojem turistických trendů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
ZEkonomické projekty v oblasti využití památek v České republice
Pelcová, Veronika ; Patočka, Jiří (vedoucí práce) ; Kouba, Vojtěch (oponent)
Práce s názvem "Ekonomické projekty v oblasti využití památek v České republice" se zabývá problematikou péče o památkové objekty a možnosti jejich využití v oblasti ekonomických projektů. První kapitola práce se týká problematiky právní úpravy památkové péče.Druhá kapitola je věnována historii památkové péče v Evropě a na území České republiky. Třetí kapitola seznamuje čtenáře s pojmem kulturní památka a pojetí kulturní památky jako ekonomického statku. Část této kapitoly je věnována ekonomickým projektům v oblasti památkové péče a jejich specifikům. Čtvrtá kapitolu věnuji financování památkové péče, především možnosti získání finančních prostředků z veřejných zdrojů a alternativním zdrojům financování. Následující dvě kapitoly diplomové práce patří problematice využití marketingu a managementu u ekonomických projektů realizovaných v památkovém objektu. V druhé části práce jsou popsány jednotlivé realizované ekonomické projekty v oblasti využití památek. Cílem mé diplomové práce je zmapovat hlavních problémové oblasti ekonomických projektů ve využití památkových objektů v České republice.
Památky na Berounsku
Volfová, Lenka ; Patočka, Jiří (vedoucí práce) ; Nezdařilová, Eva (oponent)
Práce s názvem Památky na Berounsku se zabývá problematikou péče o historické objekty a jejich současným využitím. První kapitola seznamuje čtenáře s právní úpravou památkové péče a vymezuje základní pojmy. Druhá kapitola se věnuje historii regionu. Část třetí kapitoly upozorňuje na problematiku ohrožených a nevyužívaných památek. Její další část pak řeší otázku významu vyhlašování památkových zón. Cílem čtvrté kapitoly je vymezit nejvýznamnější památkové objekty v regionu, o jejichž způsobu využití, vlivu na regionální ekonomiku a financování pojednávají kapitoly pátá a šestá. Závěrečná kapitola obsahuje studii zámku v Nižboře. Cílem této práce je zjistit současný celkový stav vybraných kulturních památek na Berounsku a jejich vliv na regionální ekonomiku.
Problematika správy a hospodaření památkového objektu - státní zámek Konopiště
Hovadová, Kateřina ; Lojdová, Alena (vedoucí práce) ; Netková, Jarmila (oponent)
Kulturní památky se vyznačují specifickými znaky a hodnotami, díky nimž obohacují veřejnost a uspokojují její kulturně-výchovné potřeby. Tyto hodnoty jsou prospěchem, na základě kterého lze argumentovat ve prospěch podpory památek z veřejných zdrojů. Památky je třeba nejen finančně podporovat, ale také starat se o jejich ochranu, uchování a prezentaci, což je úkolem státní památkové péče. V poslední době se často hovoří o potřebě reformy této oblasti, což dokládají i vydané dokumenty zabývající se touto problematikou. Práce se zabývá rozborem těchto materiálů a hodnocením nejpodstatnějších aktuálních problémů. Praktická část diplomové práce je pak věnována státnímu zámku Konopiště, přibližuje jeho provoz, financování a především hospodaření objetku, zároveň poukazuje na problémy s nimiž se správa zámku potýká.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 64 záznamů.   začátekpředchozí55 - 64  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.