Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Invaze fytofágního hmyzu ve střední Evropě
Rejmanová, Aneta ; Špryňar, Pavel (vedoucí práce) ; Koubek, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce je literární rešerší zabývající se invazemi fytofágního hmyzu ve střední Evropě (hlavně v České republice). Shrnula jsem zde poznatky z českých i zahraničních studií zabývajících se touto problematikou. Biologické invaze jsou v dnešní době významným fenoménem. Na území České republiky se vyskytuje okolo 400 druhů nepůvodního hmyzu, z toho asi polovinu tvoří hmyz fytofágní. Ve své práci jsem se zabývala terminologií, která se váže k tomuto tématu, některými obecnějšími zákonitostmi ve vztahu rostlin a hmyzu, primárními areály nepůvodního hmyzu, způsobem jejich přenosu a jejich významem. Vybrala jsem také několik známých zástupců pro lepší ilustraci a snažila jsem se zjistit, které rostliny napadá nepůvodní hmyz nejvíce. Klíčová slova: nepůvodní hmyz, fytofágní, rostlina, invazivní
Vyhoštění cizinců z důvodu národní bezpečnosti v kontextu práva mezinárodního a evropského
Válková, Zuzana ; Ondřej, Jan (oponent) ; Honusková, Věra (oponent)
Tato práce se zabývá vyhoštěním cizinců v moderním mezinárodním a evropském právu. Zaměřila jsem se na konkrétní důvod pro vyhoštění, tj. národní bezpečnost, v kontextu závazků států podle vybraných mezinárodních lidskoprávních instrumentů a příslušného evropského práva. Národní bezpečnost je jedním z všeobecně uznávaných důvodů pro vyhoštění cizinců, nicméně obsah tohoto pojmu není přesně vymezen. Následkem této nejasnosti může být národní bezpečnost ze strany států zneužívána. Zaměřila jsem se na zneužívání tohoto pojmu v řízení o vyhoštění, kdy státy se odvolávají na výjimku národní bezpečnosti jakožto důvod, aby cizincům neumožnily využít procesní záruky definované mezinárodním právem. Tato práce odhalila dvě možnosti, jak může pojem národní bezpečnosti s ohledem na procesní práva vyhošťovaných osob zneužíván. Zaprvé, státy vyhošťují cizince okamžitě, aniž by jim umožnily uplatnit námitky proti jejich vyhoštění a dát svůj případ přezkoumat příslušným orgánem rovněž v případech, kdy výjimka národní bezpečnosti je neobhajitelná. Zadruhé, zájem národní bezpečnosti omezuje účinnost opravného řízení v případech, kdy národní legislativa nedovoluje vyhoštěným osobám, aby byly informovány ohledně důvodů tohoto opatření, a dotčené osoby tak nejsou schopny se řádně bránit. Nicméně porušení příslušných...
Vyhoštění v mezinárodním právu
Kolaříková, Gabriela ; Honusková, Věra (vedoucí práce) ; Hýbnerová, Stanislava (oponent)
Vyhoštění v mezinárodním právu - Abstrakt Cílem mé diplomové práce je analyzovat úpravu vyhoštění v mezinárodním právu veřejném a srovnání této úpravy s návrhy článků Komise OSN pro mezinárodní právo, která toto téma zpracovává již několik let. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda současné mezinárodní právo poskytuje dostatečnou ochranu práv cizinců nebo zda upřednostňuje právo státu vyhostit cizince a porovnat dnešní situaci s prací Komise OSN pro mezinárodní právo, které by mohla vyústit v novou mezinárodní úpravu. Práce se skládá z osmi kapitol, které se zabývají různými aspekty vyhoštění. Každá kapitola obsahuje dílčí závěr. První kapitola je úvodní a popisuje výzkumnou otázku a vysvětluje obsah následujících kapitol. Druhá kapitola definuje použitou metodiku a analýzu použité literatury. Třetí kapitola je rozdělena do pěti částí. První dvě části popisují právo státu vyhostit cizince a jeho vývoj. Třetí část se věnuje limitům práva státu vyhostit cizince, zejména popisuje lidská práva, do kterých může být vyhoštěním zasaženo. Čtvrtá část je zaměřena na vymezení cílové zemi vyhoštění a pátá část se zaměřuje na vymezení pojmu cizinec. Čtvrtá kapitola vymezuje základní pojmy používané v předkládané diplomové práci a obecně v migračním právu. Pátá kapitola se zaměřuje na hromadné vyhoštění a tato...
A Stranger of the House - the Crossroads III
Mlynářová, J. ; Kilani, M. ; Alivernini, Sergio
The Crossroads III – A Stranger in the House. Foreigners in Ancient Egyptian and Near Eastern Societies of the Bronze Age conference has been held at the Faculty of Arts, Charles University (Prague) between September 10 and 13, 2018. The main objective of the conference was to enhance our understanding of “foreignness” in ancient societies between the end of the Chalcolithic period and the end of the Late Bronze Age. This book collects some of the twenty most significant contributions presented at the conference. Some authors decided to approach the discussion from a theoretical perspective, or to present and discuss theoretical frameworks that could be used to explore at least some elements underlying the concept of “foreignness”. Others investigated sociocultural dimension involved in the presence of foreigners, or in their interactions with local communities. Cases from Egypt, Mesopotamia, Anatolia, and the Levant, covering the whole of the Bronze Age have been discussed. The wide range of perspectives, and their combination within the frame of the conference often stimulated that multidisciplinary dialogue that was the primary aim of this third edition of Crossroads
Vyhoštění v mezinárodním právu
Kolaříková, Gabriela ; Honusková, Věra (vedoucí práce) ; Hýbnerová, Stanislava (oponent)
Vyhoštění v mezinárodním právu - Abstrakt Cílem mé diplomové práce je analyzovat úpravu vyhoštění v mezinárodním právu veřejném a srovnání této úpravy s návrhy článků Komise OSN pro mezinárodní právo, která toto téma zpracovává již několik let. Hlavním cílem této práce je zjistit, zda současné mezinárodní právo poskytuje dostatečnou ochranu práv cizinců nebo zda upřednostňuje právo státu vyhostit cizince a porovnat dnešní situaci s prací Komise OSN pro mezinárodní právo, které by mohla vyústit v novou mezinárodní úpravu. Práce se skládá z osmi kapitol, které se zabývají různými aspekty vyhoštění. Každá kapitola obsahuje dílčí závěr. První kapitola je úvodní a popisuje výzkumnou otázku a vysvětluje obsah následujících kapitol. Druhá kapitola definuje použitou metodiku a analýzu použité literatury. Třetí kapitola je rozdělena do pěti částí. První dvě části popisují právo státu vyhostit cizince a jeho vývoj. Třetí část se věnuje limitům práva státu vyhostit cizince, zejména popisuje lidská práva, do kterých může být vyhoštěním zasaženo. Čtvrtá část je zaměřena na vymezení cílové zemi vyhoštění a pátá část se zaměřuje na vymezení pojmu cizinec. Čtvrtá kapitola vymezuje základní pojmy používané v předkládané diplomové práci a obecně v migračním právu. Pátá kapitola se zaměřuje na hromadné vyhoštění a tato...
Invaze fytofágního hmyzu ve střední Evropě
Rejmanová, Aneta ; Špryňar, Pavel (vedoucí práce) ; Koubek, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce je literární rešerší zabývající se invazemi fytofágního hmyzu ve střední Evropě (hlavně v České republice). Shrnula jsem zde poznatky z českých i zahraničních studií zabývajících se touto problematikou. Biologické invaze jsou v dnešní době významným fenoménem. Na území České republiky se vyskytuje okolo 400 druhů nepůvodního hmyzu, z toho asi polovinu tvoří hmyz fytofágní. Ve své práci jsem se zabývala terminologií, která se váže k tomuto tématu, některými obecnějšími zákonitostmi ve vztahu rostlin a hmyzu, primárními areály nepůvodního hmyzu, způsobem jejich přenosu a jejich významem. Vybrala jsem také několik známých zástupců pro lepší ilustraci a snažila jsem se zjistit, které rostliny napadá nepůvodní hmyz nejvíce. Klíčová slova: nepůvodní hmyz, fytofágní, rostlina, invazivní
Vyhoštění cizinců z důvodu národní bezpečnosti v kontextu práva mezinárodního a evropského
Válková, Zuzana ; Ondřej, Jan (oponent) ; Honusková, Věra (oponent)
Tato práce se zabývá vyhoštěním cizinců v moderním mezinárodním a evropském právu. Zaměřila jsem se na konkrétní důvod pro vyhoštění, tj. národní bezpečnost, v kontextu závazků států podle vybraných mezinárodních lidskoprávních instrumentů a příslušného evropského práva. Národní bezpečnost je jedním z všeobecně uznávaných důvodů pro vyhoštění cizinců, nicméně obsah tohoto pojmu není přesně vymezen. Následkem této nejasnosti může být národní bezpečnost ze strany států zneužívána. Zaměřila jsem se na zneužívání tohoto pojmu v řízení o vyhoštění, kdy státy se odvolávají na výjimku národní bezpečnosti jakožto důvod, aby cizincům neumožnily využít procesní záruky definované mezinárodním právem. Tato práce odhalila dvě možnosti, jak může pojem národní bezpečnosti s ohledem na procesní práva vyhošťovaných osob zneužíván. Zaprvé, státy vyhošťují cizince okamžitě, aniž by jim umožnily uplatnit námitky proti jejich vyhoštění a dát svůj případ přezkoumat příslušným orgánem rovněž v případech, kdy výjimka národní bezpečnosti je neobhajitelná. Zadruhé, zájem národní bezpečnosti omezuje účinnost opravného řízení v případech, kdy národní legislativa nedovoluje vyhoštěným osobám, aby byly informovány ohledně důvodů tohoto opatření, a dotčené osoby tak nejsou schopny se řádně bránit. Nicméně porušení příslušných...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.