Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Role liniových pracovníků při výběru nástrojů prevence odebrání dítěte do náhradní péče
Eršilová, Zdeňka ; Angelovská, Olga (vedoucí práce) ; Špeciánová, Šárka (oponent)
Tématem práce je role liniových pracovníků při výběru nástrojů prevence odebrání dítěte do náhradní péče. Cílem práce je porovnání praxe liniových pracovníků ve vybraných orgánech sociálně-právní ochrany dětí v Ústeckém a Pardubickém kraji. Pro dosažení cíle práce byl použit kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky orgánu sociálně-právní ochrany dětí. V práci byly identifikovány rozdíly ve využívání některých nástrojů liniových pracovníků v analyzovaných krajích. Stěžejním rozdílem bylo využívání interaktivní případové konference a rodinné konference v Pardubickém kraji. V práci byly popsány bariéry, které brání pracovníkům Ústeckého kraje ve využívání nástroje rodinné konference a okolnosti pro (ne)odebírání dětí do náhradní péče. Dále byly identifikovány faktory ovlivňující liniové pracovníky při výběru nástrojů a práce upozorňuje na možnou rozdílnost kritérií pro odebírání dětí do náhradní péče napříč kraji, která by stála za hlubší prozkoumání.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.