Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Metodika pro katalogizaci tisků bibliofilské povahy
Glombová, Hana
Metodika vznikla jako jeden z výstupů projektu Bibliofilie ve fondech Moravské zemské knihovny v Brně, v jehož rámci probíhalo zpracování a zpřístupňování bibliofilského fondu čtenářům. Bibliofilie disponují oproti knihám běžného fondu řadou specifik, proto je třeba je popsat jinak, detailněji. Metodika přináší zaměstnancům institucí (knihoven a muzeí), které bibliofilie spravují, návod, jak katalogizovat tyto vzácné tisky podle pravidel RDA ve formátu MARC 21 tak, aby pro výsledné záznamy byla maximalizována využitelnost záznamů a přístupnost fondu čtenáři z řad laické i odborné veřejnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výměnné formáty v České republice se zaměřením na důvody přechodu z výměnného formátu UNIMARC na výměnný formát MARC21
Oppelt, Šimon ; Rösslerová, Klára (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Cílem bakalářské práce je analýza a zhodnocení výměnných formátů, které se používaly či používají v České republice od roku 1988 do současnosti. Úvodní kapitola pojednává o struktuře obecného výměnného formátu, jak ji definuje mezinárodní norma ISO 2709 Informace a dokumentace - formát pro výměnu informací. Druhá kapitola podrobně popisuje hlavní rysy, klady i problematické stránky čtyř formátů určených pro tvorbu a výměnu bibliografických i dalších dat (Obecná datová struktura, Výměnný formát, UNIMARC a MARC 21). Třetí kapitola se snaží přiblížit důvody, které vedly k přechodu z výměnného formátu UNIMARC na výměnný formát MARC 21 v České republice v roce 2004; proces přijetí formátu MARC 21 zasazuje do mezinárodních souvislostí. Závěrečná kapitola předkládá shrnutí vývoje v oblasti výměnných formátů v České republice za posledních dvacet pět let.
Metodika evidence knižní provenience a vlastníků knih
Kašparová, Jaroslava ; Šípek, Richard
Metodika evidence provenienčních poznámek a značek v knihách v katalogizačním formátu MARC 21 je jedním z výsledků projektu PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí, který řešila Knihovna Národního muzea v letech 2012–2015. Stručně shrnuje stávající katalogizační doporučení a základní úpravy a rozšíření katalogizačního formátu MARC 21, část z těchto úprav je založena na doporučeních konsorcia CERL, autory části z nich jsou řešitelé projektu PROVENIO. Doporučení metodiky se týkají jak formátu MARC 21 pro bibliografické záznamy a upravují některé jeho části pro potřeby podrobného popisu provenienčích poznámek a značek, tak formátu MARC 21 pro autority, který metodika rozšiřuje s ohledem na potřeby katalogizace a dostatečně podrobné charakteristiky dřívějších vlastníků knih (osoby, rody, korporace) a jejich knižních sbírek. Zvláštní pozornost věnuje metodika provazování odlišných katalogizačních polí vážících se k jedné konkrétní provenienční poznámce či značce. Metodika obsahuje rovněž řízený heslář typologie provenienčních záznamů, který byl implementován formou autoritní databáze.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.