Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Založení české fotbalové akademie v rozvojové zemi
Kotrba, Filip ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Založení české klubové fotbalové akademie v rozvojové zemi Cíle: Hlavním cílem je zjistit úskalí, přínosy a podmínky realizace akademie českého klubu v rozvojové zemi prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů se zainteresovanými stranami (tzv. stakeholders). Při dosahování hlavního cíle je klíčové identifikovat a porozumět různým aspektům spojeným s realizací akademie. Metody: V práci byla využita kvalitativní metoda výzkumu. Z kvalitativní metody byla vybrána metoda polostrukturovaných rozhovorů. Zkoumaný soubor tvořilo 5 respondentů, kteří mají dlouholetou zkušenost s působením nejen v českém fotbalovém prostředí, ale disponují různými zkušenostmi i s fotbalem a fotbalovými akademii v rozvojových zemích, konkrétně v Africe. Výsledky: Z výsledků vyplynulo, že založení fotbalové klubové akademie v rozvojové zemi českým profesionálním fotbalovým klubem, je možné. Díky velice kvalitním českým mládežnickým fotbalovým akademiím má většina profesionálních fotbalových klubů pevný základ pro založení klubové akademie v rozvojové zemi. Přesto výstavba a provozování není vhodné pro český fotbalový klub z několika důvodů. Rozvojové země, v případě této práce africké země, jsou často prostředím, kulturou a legislativou jiná než Česká republika. České fotbalové kluby nemají dostatečně velkou...
Analýza gólů ze vzájemných zápasů nejlepších čtyř týmů české fotbalové ligy ročníku 2018/2019
Vampola, Jindřich ; Kokštejn, Jakub (vedoucí práce) ; Buzek, Mario (oponent)
Název: Analýza gólů ze vzájemných zápasů nejlepších čtyř týmů české fotbalové ligy ročníku 2018/2019 Cíle: Hlavním cílem této práce je analýza gólů ze vzájemných zápasů čtyř nejlepších týmu české fotbalové ligy ročníku 2018/2019. Současně je cílem komparace četnosti a úspěšnosti vybraných sledovaných proměnných s daty z evropské soutěže - Liga mistrů (ročník 2018/2019). Dílčím cílem je poté tvorba doporučených cvičení a her k praktickému využití. Metody: V práci je využita metoda kvantitativní analýzy a metoda komparace. Zejména jsme využili metodu nepřímého pozorování videozáznamu. Celkem bylo zanalyzováno 18 zápasů české ligy, ve kterých padlo 47 gólů a 125 zápasů Ligy mistrů, ve kterých padlo 366 gólů. Pro ověření normality dat byly použity Kolmogorův-Smirnovův a Shapiro- Wilksův test. Pro ověření rozdílů v rámci hypotéz byly použity Man-Whitney U test a dvouvýběrový T-test. Na základě výsledků byla vytvořena modelová cvičení do tréninkového procesu. Výsledky: České týmy zaznamenaly významně více gólů hlavou v porovnání s týmy z Ligy mistrů. V gólech prvním dotekem a úspěšnosti střelby zaznamenaly české týmy nižší hodnoty než týmy v Lize mistrů, rozdíl však nebyl statisticky významný. Většina gólů ve vzájemných zápasech čtyř nejlepších českých týmů hráči vstřelili v pokutovém území (82,98 %) a...
Průběh tiskových konferencí po zápasech 1. české fotbalové ligy
Voska, Ondřej ; Trunečka, Ondřej (vedoucí práce) ; Šimoník, David (oponent)
Ve své práci se zabývám tiskovými konferencemi po zápasech 1. fotbalové ligy. Mým cílem je v první řadě přiblížit tiskové konference jako součást public relations a jako jednu z nejdůležitějších kategorií setkávání respondentů s novináři. V první části práce se zabývám i sportovní žurnalistikou a jejími specifiky a rozdílnostem oproti dalším oborům této profese. K samotnému zkoumání jsem využil technik pozorování a dotazování, především pak zúčastněného pozorování a rozhovoru. V rámci zmíněného pozorování jsem sám navštívil celkem čtrnáct tiskových konferencí během jednoho ročníku 1. fotbalové ligy po celé České republice. Cílem mého zkoumání byl jejich průběh (jak dlouho trvají, v jakém se odehrávají prostředí), zjišťoval jsem také, jaká jsou pravidla pro jejich organizaci a jak se tyto pravidla dodržují. Dalším předmětem zkoumání byla funkce tiskových mluvčí i samotná práce novinářů, kterou je pokládání dotazů. V této oblasti mě mimo jiné zajímal způsob kladení dotazů a témata otázek. Mezi hlavní závěry mé práce patří výrazně větší mediální zájem o tři největší české kluby Slavii Praha, Spartu Prahu a Viktorii Plzeň, který se odrážel i na tiskových konferencích. Velký zájem se mimo jiné projevoval ve větším počtu novinářů nebo dotazů, ale také větší profesionalitě mluvčích i novinářů na tiskových...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.