Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Political factors and corruption and its impact on FDI: case study of the Slovak Republic
Zeman, Adam ; Vymětal, Petr (vedoucí práce) ; Žamberský, Pavel (oponent)
Přímé zahraniční investice jsou jedním z hlavních způsobů rozšiřování hospodářského pokroku na celém světě po nejméně několik desetiletí. Jejich význam se zvýšil technologickým rozvojem a globalizací, zejména ve druhé polovině 20. století. Technologie a fyzické faktory se staly mobilnějšími než kdy jindy. Proto vliv faktorů na pohyb přímých zahraničních investic specifických pro jednotlivé země, jako jsou domácí charakteristiky ekonomiky, míra korupce nebo politické faktory, vzrostl výš než kdykoli předtím. Cílem diplomové práce je poukázat na to, zda faktory, jako jsou politické faktory či korupce, ovlivňují rozhodování o PZI, či nikoliv. Práce vychází z případové studie Slovenské republiky, konkrétně z jejího automobilového průmyslu. První část práce přináší hlavní koncepce a teorie týkající se přímých zahraničních investic a zobrazuje jejich možné ovlivňující faktory. Druhá empirická část diplomové práce ilustruje případ Slovenské republiky a její investiční prostředí, konkrétně v případě významných PZI automobilového průmyslu posledních dvou desetiletí.
Economic relations between EU and China
Zeman, Adam ; Štěrbová, Ludmila (vedoucí práce) ; Zamykalová, Miroslava (oponent)
Baklářská práce Ekonomické vztahy medzi EÚ a Čínou se zaměřuje na analýzu vzájemných ekonomických vztahů mezi Evropskou unii a Čínskou lidovou republikou. Současně hodnotí vplyv politických rozhodnutí na vzájemné vztahy EÚ a Číny. Cílem této práce je dokázat hypotézu, že pozitivní vývoj jejich vzájemných vztahů je nevyhnutelný pro prosperitu obou velmocí zevnitř i navenek. Jako argumetny jsou použité citace s různých zdrojů s důrazem na jejich rozmanitost a fundovanost. Čitatel zde může najít také názormi některých odborníku podpořenou prognózu budoucího vývoje těchto dvou velmocí na poli medzinárodních ekonomických i politických vztahů.

Viz též: podobná jména autorů
4 Zeman, Antonín
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.