Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Stanovení kritérií pro výběr fotbalových talentů na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech
Valta, Marek ; Kaprálková, Michaela (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Stanovení kritérií pro výběr fotbalových talentů na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech Cíle: Hlavním cílem této práce je sestavení seznamu nejvýznamnějších kritérií, který umožní identifikovat fotbalové talenty v kategorii U15 hrající na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech z pohledu zastupující manažerské agentury. Metody: K vytvoření seznamu nejvýznamnějších kritérií při výběru fotbalových talentů byly využity kvalitativní i kvantitativní výzkumné metody. V první fázi výzkumu byly provedeny polostrukturované rozhovory s hráčskými agenty a skauty, které přinesly unikátní vhled do problematiky identifikace talentů a následné péče o ně. Na základě předchozího výzkumu byl sestaven seznam kritérií sledovaných u středních záložníků. Ten byl následně pomocí metody škálování zúžen do výsledné podoby seznamu nejvýznamnějších kritérií pro identifikaci fotbalových talentů v kategorii U15 hrajících na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech. Výsledky: Výsledkem diplomové práce je sestavení seznamu nejvýznamnějších kritérií, který umožní identifikaci fotbalových talentů ve věkové kategorii U15 na pozici středního záložníka ve vybraných herních systémech. Polostrukturované rozhovory se skauty a hráčskými agenty ukázaly současnou situaci na...
Stanovení kritérií pro výběr fotbalových talentů v agentuře Sport Invest
Valta, Marek ; Janák, Vladimír (vedoucí práce) ; Kaprálková, Michaela (oponent)
Název: Stanovení kritérií pro výběr fotbalových talentů v agentuře Sport Invest Cíle: Hlavním cílem této práce je sestavení užšího seznamu nejvýznamnějších kritérií, podle kterého je možné vybírat fotbalové talenty v kategorii U15 z pohledu zastupující agentury. Metody: K vytvoření užšího seznamu nejvýznamnějších kritérií při výběru fotbalových talentů byly využity kvalitativní výzkumné metody. Pomocí polostrukturovaného rozhovoru s profesionálními trenéry byl určen seznam kritérií, která jsou sledována při výběru fotbalových talentů. Ten byl následně pomocí škálování jednotlivých kritérií zúžen do výsledné podoby nejvýznamnějších kritérií pro identifikaci fotbalových talentů v kategorii U15. Výsledky: Výsledkem bakalářské práce je sestavení seznamu kritérií, který umožní identifikaci fotbalových talentů ve věkové kategorii U15. Na základě polostrukturovaných rozhovorů s profesionálními trenéry bylo identifikováno 97 kritérií. Pomocí metody škálování bylo určeno 20 z nich, které dotazovaní trenéři sledují u jednotlivých pozic a považují je za významné. U obránců to jsou například odebírání míče, taktické chování v obranné fázi, komunikativnost či podporování útoku. V případě záložníků sledují dotazovaní trenéři nejvíce přihrávání, vedení míče, kontrolu prostoru, rychlost či správné postavení v...

Viz též: podobná jména autorů
2 Valta, Michal