Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Mediální analýza rozpadu Československa
Vávra, Ladislav ; Štemberk, Jan (vedoucí práce) ; Vávra, Martin (oponent)
Diplomová práce se věnuje tématu rozpadu Československa na počátku roku 1993 na samostatnou Českou a Slovenskou republiku. V první části nalezneme s pomocí sekundární literatury chronologický výklad dějin vztahu Čechů a Slováků a úvahy významných českých, slovenských a dalších zahraničních historiků k události konce Československa. V druhé části se nejprve autor diplomové práce soustředí na analýzu vybraných tištených medií, českého Rudého práva, Mladé fronty/Mladé fronty DNES a slovenské Pravdy, v měsících kolem tzv. pomlčkové války na počátku roku 1990. Závěrečné kapitoly se zaměřují na analýzu týchž deníků v době voleb do Federálního shromáždění roku 1992 a sledují zde způsoby referencí v otázce česko- slovenského nedorozumění.

Viz též: podobná jména autorů
9 VÁVRA, Lukáš
2 Vávra, Libor
9 Vávra, Lukáš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.