Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studie průběhu zakázky vybraným podnikem
Vávra, Josef ; Tesař, Rostislav (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
V této bakalářské práci se budu zabývat problematikou průběhu zakázky vybraným podnikem. Práci jsem zpracovával ve společnosti Pekárny Blansko a.s., která mi poskytla veškeré informace a podklady, díky kterým jsem byl schopen zpracovat analýzu současného stavu podniku. Na základě vyhodnocení provedené analýzy jsem vypracoval návrhy, které vedou ke zlepšení průběhu zakázky.
Způsoby měření otáček a kroutícího momentu v automatizovaných systémech
Vávra, Josef ; Janda, Marcel (oponent) ; Hájek, Vítězslav (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce, je seznámit se zpusoby snímání otácek a krouticího momentu u automatizovaných systému a aplikovat vybrané prístroje na skutecnou laboratorní úlohu, která by mohla sloužit pro výuku v laboratori pohonu.

Viz též: podobná jména autorů
12 VÁVRA, Jakub
33 VÁVRA, Jan
8 VÁVRA, Jiří
12 Vávra, Jakub
33 Vávra, Jan
2 Vávra, Jan,
2 Vávra, Jaroslav
8 Vávra, Jiří