Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Analýza faktorů podmiňujících kriminalitu ve městě Liberec
Růžička, Jakub ; Spilková, Jana (vedoucí práce) ; Vávra, Jaroslav (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou kriminality ve městském prostředí, konkrétně v Liberci. Před vlastním výzkumem jsou představeny základní přístupy ke studiu města a základní teorie kriminality. Dále jsou prodiskutovány výsledky dosažené v českých i zahraničních studiích, na jejichž základě je stanovena metodika výzkumu. Tu tvoří statistické analýzy dat ze zdrojů policie a Českého statistického úřadu, které jsou doplněny řízenými rozhovory s odborníky z řad policie, státní i městské, a Magistrátu města Liberec. Hlavním cílem práce je pokusit se určit, čím je kriminalita a její rozmístění ve městě ovlivněno a jak se jí dá předcházet. Nejprve jsou určeni nejčastější pachatelé a nejčastější trestné činy, které jsou potom dále hodnoceny. Prostřednictvím statistických analýz je zjišťován vliv charakteristik obyvatelstva a prostředí na míru a rozmístění obecné kriminality. Tyto charakteristiky jsou rozděleny do tří faktorů proměnných; socioekonomických podmínek obyvatel, podmínek bydlení a kvality bytového fondu. Stejně tak jsou rozděleny i analýzy. Jak již bylo zmíněno, dosažené výsledky jsou doplněny o řízené rozhovory. Práce dospívá k závěru, že kriminalita v Liberci je s výjimkou jednoho policejního obvodu závislá především na geografické poloze v rámci města a na funkci jednotlivých částí města....
Mikrobiologické parametry výroby, skladování a distribuce raw potravin
Vávra, Jaroslav
Bakalářská práce Mikrobiologické parametry výroby, skladování a distribuce raw potravin zahrnuje teoretickou a praktickou část. Literární rešerše je kompilací postoje veřejnosti i odborníků k raw potravinám, legislativních předpisů pro používané suroviny a potraviny určené k přímé spotřebě, základů technologie výroby, poznatků o mikrobech, produktech jejich metabolismu a možných zdravotních rizicích s nimi spojených. Experimentem byl základní mikrobiologický rozbor vzorků raw tyčinek pro stanovení celkového počtu mikroorganismů, plísní a kvasinek, koliformních bakterií a přítomnosti Eschericia coli. Získané výsledky experimentu byly následně porovnány s legislativními předpisy, především pak s normou ČSN 56 9609. Poslední částí experimentu bylo krátké orientační senzorické hodnocení. Ačkoliv bylo v produktech nalezeno mnoho mikroorganismů, k překročení předpisů nedošlo.
Analýza faktorů podmiňujících kriminalitu ve městě Liberec
Růžička, Jakub ; Spilková, Jana (vedoucí práce) ; Vávra, Jaroslav (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou kriminality ve městském prostředí, konkrétně v Liberci. Před vlastním výzkumem jsou představeny základní přístupy ke studiu města a základní teorie kriminality. Dále jsou prodiskutovány výsledky dosažené v českých i zahraničních studiích, na jejichž základě je stanovena metodika výzkumu. Tu tvoří statistické analýzy dat ze zdrojů policie a Českého statistického úřadu, které jsou doplněny řízenými rozhovory s odborníky z řad policie, státní i městské, a Magistrátu města Liberec. Hlavním cílem práce je pokusit se určit, čím je kriminalita a její rozmístění ve městě ovlivněno a jak se jí dá předcházet. Nejprve jsou určeni nejčastější pachatelé a nejčastější trestné činy, které jsou potom dále hodnoceny. Prostřednictvím statistických analýz je zjišťován vliv charakteristik obyvatelstva a prostředí na míru a rozmístění obecné kriminality. Tyto charakteristiky jsou rozděleny do tří faktorů proměnných; socioekonomických podmínek obyvatel, podmínek bydlení a kvality bytového fondu. Stejně tak jsou rozděleny i analýzy. Jak již bylo zmíněno, dosažené výsledky jsou doplněny o řízené rozhovory. Práce dospívá k závěru, že kriminalita v Liberci je s výjimkou jednoho policejního obvodu závislá především na geografické poloze v rámci města a na funkci jednotlivých částí města....

Viz též: podobná jména autorů
12 VÁVRA, Jakub
33 VÁVRA, Jan
8 VÁVRA, Jiří
12 Vávra, Jakub
33 Vávra, Jan
2 Vávra, Jan,
8 Vávra, Jiří
3 Vávra, Josef