Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Zlepšení toku materiálu použitím logistického vlaku
Grepl, Radovan ; Urbanovský, Jan (oponent) ; Zeizinger, Lukáš (vedoucí práce)
Hlavní náplní této práce je analýza současného stavu a návrh vnitropodnikového zásobování montážních linek ve společnosti Koyo Bearings s. r. o. Tato firma se zabývá výrobou ložisek především pro automobilový průmysl. Zásobování linek probíhá na principu Mikl-runu. Praktická část se zaměřuje na vytvoření simulačního modelu pomocí simulačního softwaru Plant Simulation od společnosti Siemens PLM Software. Z vytvořeného modelu bylo navrženo několik variant pro optimalizaci zavážení obalového materiálu. Tyto varianty byly rozebrány a zhodnoceny.
Využití žárového nástřiku Al pro absorpční vrstvy solárních absorbérů
Urbanovský, Jan ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Mrňa, Libor (vedoucí práce)
V teoretické části se práce zabývá konstrukcí solárních kolektorů, dále pak teorií žárových nástřiků a anodické oxidace. V praktické části práce je uveden postup výroby spektrálně selektivního povlaku, vhodného pro solární absorbéry. Na závěr jsou prověřeny vlastnosti zhotovených vzorků pomocí snímků z termovizní kamery.
Moderní trendy využití keramických jader pro letecký a energetický průmysl
Urbanovský, Jan ; Láník, Boris (oponent) ; Tomek, Ladislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá procesy výroby keramických jader pro slévárny přesného lití. Tato jádra jsou vesměs používaná v leteckém a energetickém průmyslu ve výrobě lopatek nejen parních turbín. Jejich konkrétní úloha spočívá ve vytvoření chladících kanálků důležitých pro bezpečný a spolehlivý chod turbíny. Práce prochází všemi kroky ve výrobě od výběru materiálu až po odstranění jádra z hotového odlitku.
Zlepšení toku materiálu použitím logistického vlaku
Grepl, Radovan ; Urbanovský, Jan (oponent) ; Zeizinger, Lukáš (vedoucí práce)
Hlavní náplní této práce je analýza současného stavu a návrh vnitropodnikového zásobování montážních linek ve společnosti Koyo Bearings s. r. o. Tato firma se zabývá výrobou ložisek především pro automobilový průmysl. Zásobování linek probíhá na principu Mikl-runu. Praktická část se zaměřuje na vytvoření simulačního modelu pomocí simulačního softwaru Plant Simulation od společnosti Siemens PLM Software. Z vytvořeného modelu bylo navrženo několik variant pro optimalizaci zavážení obalového materiálu. Tyto varianty byly rozebrány a zhodnoceny.
Využití žárového nástřiku Al pro absorpční vrstvy solárních absorbérů
Urbanovský, Jan ; Kubíček, Jaroslav (oponent) ; Mrňa, Libor (vedoucí práce)
V teoretické části se práce zabývá konstrukcí solárních kolektorů, dále pak teorií žárových nástřiků a anodické oxidace. V praktické části práce je uveden postup výroby spektrálně selektivního povlaku, vhodného pro solární absorbéry. Na závěr jsou prověřeny vlastnosti zhotovených vzorků pomocí snímků z termovizní kamery.
Moderní trendy využití keramických jader pro letecký a energetický průmysl
Urbanovský, Jan ; Láník, Boris (oponent) ; Tomek, Ladislav (vedoucí práce)
Práce se zabývá procesy výroby keramických jader pro slévárny přesného lití. Tato jádra jsou vesměs používaná v leteckém a energetickém průmyslu ve výrobě lopatek nejen parních turbín. Jejich konkrétní úloha spočívá ve vytvoření chladících kanálků důležitých pro bezpečný a spolehlivý chod turbíny. Práce prochází všemi kroky ve výrobě od výběru materiálu až po odstranění jádra z hotového odlitku.

Viz též: podobná jména autorů
4 Urbanovský, Jiří
4 Urbanovský, Jozef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.