Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Voskové směsi pro restaurování historických voskových pečetí
Bílková, Lenka ; Bartl, Benjamin ; Urbánek, Štěpán ; Zapletal, Martin ; Holakovská, Libuše
Velké množství historických voskových pečetí se dochovalo ve fragmentovaném stavu, což souvisí se zvýšením tvrdosti a křehkosti, kterému pečetní vosky v průběhu přirozeného stárnutí podléhají. Bezprostřední příčinou mechanických poškození pak bývá neopatrná manipulace nebo nevhodný způsob uložení archiválií. V této metodice jsou porovnány vlastnosti jak tradičních, tak i některých alternativních voskových směsí, které přicházejí v úvahu pro konzervaci a restaurování poškozených pečetí. Cílem je upozornit na přednosti a úskalí použití každé z nich, a usnadnit tak konzervátorům a restaurátorům výběr materiálu, který bude odpovídat jejich konkrétním požadavkům. V kapitole 2 jsou nejprve diskutovány obecné nároky na takové materiály, a to z hlediska technologického, praktického i etického. Kapitola 3 se zabývá vlastnostmi včelího vosku a možnostmi jejich modifikace přídavky dalších látek. V kapitole 4 jsou potom diskutovány nové možnosti, které otevírá použití směsí na bázi vosků fosilních. Kapitoly jsou doplněny o konkrétní příklady a doporučení.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Energetická a ekologická strategie ČR
Urbánek, Štěpán ; Brázdil, Marian (oponent) ; Špiláček, Michal (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá energetickou a ekologickou strategií České republiky. Součástí práce je popsání mezinárodních a vnitrostátních dokumentů, které popisují strategické cíle a podmínky, kterých musí nejen naše země dosáhnout, a které by měla plnit. Dále je zpracována struktura energetického mixu ČR a jeho očekávaný vývoj. V další části práce jsou popsány možnosti výroby elektrické energie pomocí obnovitelných zdrojů či jaderné energie, a zároveň koncepce využití těchto zdrojů v budoucnosti. Poslední část práce obsahuje výhledy ve snižování emisí skleníkových plynů.
Realizace stavebně technologické etapy spodní stavby provozovny Lukov
Urbánek, Štěpán ; Selník, Petr (oponent) ; Nečasová, Barbora (vedoucí práce)
Náplní této bakalářské práce je řešení technologických postupů při realizaci hrubé spodní stavby výrobního objektu s administrativní částí. Práce obsahuje technologický předpis pro zemní práce i základové konstrukce, návrh strojní sestavy, zajištění kvalitativních požadavků, zásady organizace výstavby a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.